Apollodorus, Library and Epitome, book 2, chapter 1 5:

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 2, chapter 1 5:)

οἱ δὲ Αἰγύπτου παῖδεσ ἐλθόντεσ εἰσ Ἄργοσ τῆσ τε ἔχθρασ παύσασθαι παρεκάλουν καὶ τὰσ θυγατέρασ αὐτοῦ γαμεῖν ἠξίουν. Δαναὸσ δὲ ἅμα μὲν ἀπιστῶν αὐτῶν τοῖσ ἐπαγγέλμασιν, ἅμα δὲ καὶ μνησικακῶν περὶ τῆσ φυγῆσ, ὡμολόγει τοὺσ γάμουσ καὶ διεκλήρου τὰσ κόρασ. Ὑπερμνήστραν μὲν οὖν τὴν πρεσβυτέραν ἐξεῖλον Λυγκεῖ καὶ Γοργοφόνην Πρωτεῖ· οὗτοι γὰρ ἐκ βασιλίδοσ γυναικὸσ Ἀργυφίησ ἐγεγόνεισαν Αἰγύπτῳ. τῶν δὲ λοιπῶν ἔλαχον Βούσιρισ μὲν καὶ Ἐγκέλαδοσ καὶ Λύκοσ καὶ Δαί̈φρων τὰσ Δαναῷ γεννηθείσασ ἐξ Εὐρώπησ Αὐτομάτην Ἀμυμώνην Ἀγαυὴν Σκαιήν. αὗται δὲ ἐκ βασιλίδοσ ἐγένοντο Δαναῷ, ἐκ δὲ Ἐλεφαντίδοσ Γοργοφόνη καὶ Ὑπερμνήστρα. Ἴστροσ δὲ Ἱπποδάμειαν, Χαλκώδων Ῥοδίαν, Ἀγήνωρ Κλεοπάτραν, Χαῖτοσ Ἀστερίαν, Διοκορυστὴσ Ἱπποδαμείαν, Ἄλκησ Γλαύκην, Ἀλκμήνωρ Ἱππομέδουσαν, Ἱππόθοοσ Γόργην, Εὐχήνωρ Ἰφιμέδουσαν, Ἱππόλυτοσ Ῥόδην. οὗτοι μὲν οἱ δέκα ἐξ Ἀραβίασ γυναικόσ, αἱ δὲ παρθένοι ἐξ Ἁμαδρυάδων νυμφῶν, αἱ μὲν Ἀτλαντείησ, αἱ δὲ ἐκ Φοίβησ. Ἀγαπτόλεμοσ δὲ ἔλαχε Πειρήνην, Κερκέτησ δὲ Δώριον, Εὐρυδάμασ Φάρτιν, Αἴγιοσ Μνήστραν, Ἄργιοσ Εὐίππην, Ἀρχέλαοσ Ἀναξιβίην, Μενέμαχοσ Νηλώ, οἱ <μὲν> ἑπτὰ ἐκ Φοινίσσησ γυναικόσ, αἱ δὲ παρθένοι Αἰθιοπίδοσ. ἀκληρωτὶ δὲ ἔλαχον δι’ ὁμωνυμίαν τὰσ Μέμφιδοσ οἱ ἐκ Τυρίασ, Κλειτὸσ Κλειτήν, Σθένελοσ Σθενέλην, Χρύσιπποσ Χρυσίππην. οἱ δὲ ἐκ Καλιάδνησ νηίδοσ νύμφησ παῖδεσ δώδεκα ἐκληρώσαντο περὶ τῶν ἐκ Πολυξοῦσ νηίδοσ νύμφησ· ἦσαν δὲ οἱ μὲν παῖδεσ Εὐρύλοχοσ Φάντησ Περισθένησ Ἕρμοσ Δρύασ Ποταμὼν Κισσεὺσ Λίξοσ Ἴμβροσ Βρομίοσ Πολύκτωρ Χθονίοσ, αἱ δὲ κόραι Αὐτονόη Θεανὼ Ἠλέκτρα Κλεοπάτρα Εὐρυδίκη Γλαυκίππη Ἀνθήλεια Κλεοδώρη Εὐίππη Ἐρατὼ Στύγνη Βρύκη. οἱ δὲ <ἐκ> Γοργόνοσ Αἰγύπτῳ γενόμενοι ἐκληρώσαντο περὶ τῶν ἐκ Πιερίασ, καὶ λαγχάνει Περίφασ μὲν Ἀκταίην, Οἰνεὺσ δὲ Ποδάρκην, Αἴγυπτοσ Διωξίππην, Μενάλκησ Ἀδίτην, Λάμποσ Ὠκυπέτην, Ἴδμων Πυλάργην. οὗτοι δέ εἰσι νεώτατοι· Ἴδασ Ἱπποδίκην, Δαί̈φρων Ἀδιάντην αὗται δὲ ἐκ μητρὸσ ἐγένοντο Ἕρσησ, Πανδίων Καλλιδίκην, Ἄρβηλοσ Οἴμην, Ὑπέρβιοσ Κελαινώ, Ἱπποκορυστὴσ Ὑπερίππην· οὗτοι ἐξ Ἡφαιστίνησ, αἱ δὲ ἐκ Κρινοῦσ. ὡσ δὲ ἐκληρώσαντο τοὺσ γάμουσ, ἑστιάσασ ἐγχειρίδια δίδωσι ταῖσ θυγατράσιν. αἱ δὲ κοιμωμένουσ τοὺσ νυμφίουσ ἀπέκτειναν πλὴν Ὑπερμνήστρασ· αὕτη γὰρ Λυγκέα διέσωσε παρθένον αὐτὴν φυλάξαντα· διὸ καθείρξασ αὐτὴν Δαναὸσ ἐφρούρει. αἱ δὲ ἄλλαι τῶν Δαναοῦ θυγατέρων τὰσ μὲν κεφαλὰσ τῶν νυμφίων ἐν τῇ Λέρνῃ κατώρυξαν, τὰ δὲ σώματα πρὸ τῆσ πόλεωσ ἐκήδευσαν. καὶ αὐτὰσ ἐκάθηραν Ἀθηνᾶ τε καὶ Ἑρμῆσ Διὸσ κελεύσαντοσ. Δαναὸσ δὲ ὕστερον Ὑπερμνήστραν Λυγκεῖ συνῴκισε, τὰσ δὲ λοιπὰσ θυγατέρασ εἰσ γυμνικὸν ἀγῶνα τοῖσ νικῶσιν ἔδωκεν. Ἀμυμώνη δὲ ἐκ Ποσειδῶνοσ ἐγέννησε Ναύπλιον. οὗτοσ μακρόβιοσ γενόμενοσ, πλέων τὴν θάλασσαν, τοῖσ ἐμπίπτουσιν ἐπὶ θανάτῳ ἐπυρσοφόρει. συνέβη οὖν καὶ αὐτὸν τελευτῆσαι ἐκείνῳ τῷ θανάτῳ. πρὶν δὲ τελευτῆσαι ἔγημε ὡσ μὲν οἱ τραγικοὶ λέγουσι, Κλυμένην τὴν Κατρέωσ, ὡσ δὲ ὁ τοὺσ νόστουσ γράψασ, Φιλύραν, ὡσ δὲ Κέρκωψ, Ἡσιόνην, καὶ ἐγέννησε Παλαμήδην Οἰάκα Ναυσιμέδοντα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION