Apollodorus, Library and Epitome, book 1, chapter 1

(아폴로도로스, Library and Epitome, book 1, chapter 1)

Οὐρανὸσ πρῶτοσ τοῦ παντὸσ ἐδυνάστευσε κόσμου. γήμασ δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτουσ τοὺσ ἑκατόγχειρασ προσαγορευθέντασ, Βριάρεων Γύην Κόττον, οἳ μεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάμει καθειστήκεσαν, χεῖρασ μὲν ἀνὰ ἑκατὸν κεφαλὰσ δὲ ἀνὰ πεντήκοντα ἔχοντεσ. μετὰ τούτουσ δὲ αὐτῷ τεκνοῖ Γῆ Κύκλωπασ, Ἄργην Στερόπην Βρόντην, ὧν ἕκαστοσ εἶχεν ἕνα ὀφθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου.

τεκνοῖ δὲ αὖθισ ἐκ Γῆσ παῖδασ μὲν τοὺσ Τιτᾶνασ προσαγορευθέντασ, Ὠκεανὸν Κοῖον Ὑπερίονα Κρεῖον Ιἀπετὸν καὶ νεώτατον ἁπάντων Κρόνον, θυγατέρασ δὲ τὰσ κληθείσασ Τιτανίδασ, Τηθὺν Ῥέαν Θέμιν Μνημοσύνην Φοίβην Διώνην Θείαν.

ἀγανακτοῦσα δὲ Γῆ ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν εἰσ Τάρταρον ῥιφέντων παίδων πείθει τοὺσ Τιτᾶνασ ἐπιθέσθαι τῷ πατρί, καὶ δίδωσιν ἀδαμαντίνην ἁρ́πην Κρόνῳ.

οἱ δὲ Ὠκεανοῦ χωρὶσ ἐπιτίθενται, καὶ Κρόνοσ ἀποτεμὼν τὰ αἰδοῖα τοῦ πατρὸσ εἰσ τὴν θάλασσαν ἀφίησεν. ἐκ δὲ τῶν σταλαγμῶν τοῦ ῥέοντοσ αἵματοσ ἐρινύεσ ἐγένοντο, Ἀληκτὼ Τισιφόνη Μέγαιρα. τῆσ δὲ ἀρχῆσ ἐκβαλόντεσ τούσ τε καταταρταρωθέντασ ἀνήγαγον ἀδελφοὺσ καὶ τὴν ἀρχὴν Κρόνῳ παρέδοσαν. ὁ δὲ τούτουσ μὲν <ἐν> τῷ Ταρτάρῳ πάλιν δήσασ καθεῖρξε, τὴν δὲ ἀδελφὴν Ῥέαν γήμασ, ἐπειδὴ Γῆ τε καὶ Οὐρανὸσ ἐθεσπιῴδουν αὐτῷ λέγοντεσ ὑπὸ παιδὸσ ἰδίου τὴν ἀρχὴν ἀφαιρεθήσεσθαι, κατέπινε τὰ γεννώμενα.

καὶ πρώτην μὲν γεννηθεῖσαν Ἑστίαν κατέπιεν, εἶτα Δήμητραν καὶ Ἥραν, μεθ’ ἃσ Πλούτωνα καὶ Ποσειδῶνα. ὀργισθεῖσα δὲ ἐπὶ τούτοισ Ῥέα παραγίνεται μὲν εἰσ Κρήτην, ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆσ Δίκτησ Δία.

καὶ τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ ταῖσ Μελισσέωσ παισὶ νύμφαισ, Ἀδραστείᾳ τε καὶ Ἴδῃ. αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆσ Ἀμαλθείασ γάλακτι, οἱ δὲ Κούρητεσ ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφοσ φυλάσσοντεσ τοῖσ δόρασι τὰσ ἀσπίδασ συνέκρουον, ἵνα μὴ τῆσ τοῦ παιδὸσ φωνῆσ ὁ Κρόνοσ ἀκούσῃ.

Ῥέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ καταπιεῖν ὡσ τὸν γεγεννημένον παῖδα.

SEARCH

MENU NAVIGATION