Apollodorus, Argonautica, book 4 23:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 23:)

Ὧσ φάτο λισσόμενοσ ἀδινῇ ὀπί· ταὶ δ’ ἐλέαιρον ἐγγύθεν ἀχνυμένουσ· καὶ δὴ χθονὸσ ἐξανέτειλαν ποίην πάμπρωτον· ποίησ γε μὲν ὑψόθι μακροὶ βλάστεον ὁρ́πηκεσ· μετὰ δ’ ἔρνεα τηλεθάοντα πολλὸν ὑπὲρ γαίησ ὀρθοσταδὸν ἠέξοντο. Ἑσπέρη αἴγειροσ, πτελέη δ’ Ἐρυθηὶσ ἔγεντο· Λἴγλη δ’ ἰτείησ ἱερὸν στύποσ. ἐκ δέ νυ κείνων δενδρέων, οἱαῖ ἔσαν, τοῖαι πάλιν ἔμπεδον αὔτωσ ἐξέφανεν, θάμβοσ περιώσιον, ἔκφατο δ’ Λἴγλη μειλιχίοισ ἐπέεσσιν ἀμειβομένη χατέοντασ· "Ἦ ἄρα δὴ μέγα πάμπαν ἐφ’ ὑμετέροισιν ὄνειαρ δεῦρ’ ἔμολεν καμάτοισιν ὁ κύντατοσ, ὅστισ ἀπούρασ φρουρὸν ὄφιν ζωῆσ παγχρύσεα μῆλα θεάων οἴχετ’ ἀειράμενοσ· στυγερὸν δ’ ἄχοσ ἄμμι λέλειπται. ἤλυθε γὰρ χθιζόσ τισ ἀνὴρ ὀλοώτατοσ ὕβριν καὶ δέμασ· ὄσσε δέ οἱ βλοσυρῷ ὑπέλαμπε μετώπῳ· νηλήσ· ἀμφὶ δὲ δέρμα πελωρίου ἕστο λέοντοσ ὠμόν, ἀδέψητον· στιβαρὸν δ’ ἔχεν ὄζον ἐλαίησ τόξα τε, τοῖσι πέλωρ τόδ’ ἀπέφθισεν ἰοβολήσασ. ἤλυθε δ’ οὖν κἀκεῖνοσ, ἅ τε χθόνα πεζὸσ ὁδεύων, δίψῃ καρχαλέοσ· παίφασσε δὲ τόνδ’ ἀνὰ χῶρον, ὕδωρ ἐξερέων, τὸ μὲν οὔ ποθι μέλλεν ἰδέσθαι. ἥδε δέ τισ πέτρη Τριτωνίδοσ ἐγγύθι λίμνησ· τὴν ὅγ’ ἐπιφρασθείσ, ἢ καὶ θεοῦ ἐννεσίῃσιν, λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε· τὸ δ’ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ. αὐτὰρ ὅγ’ ἄμφω χεῖρε πέδῳ καὶ στέρνον ἐρείσασ ῥωγάδοσ ἐκ πέτρησ πίεν ἄσπετον, ὄφρα βαθεῖαν νηδύν, φορβάδι ἶσοσ ἐπιπροπεσών, ἐκορέσθη. " Ὧσ φάτο· τοὶ δ’ ἀσπαστὸν ἵνα σφίσι πέφραδεν Αἴγλη πίδακα, τῇ θέον αἶψα κεχαρμένοι, ὄφρ’ ἐπέκυρσαν. ὡσ δ’ ὁπότε στεινὴν περὶ χηραμὸν εἱλίσσονται γειομόροι μύρμηκεσ ὁμιλαδόν, ἢ ὅτε μυῖαι ἀμφ’ ὀλίγην μέλιτοσ γλυκεροῦ λίβα πεπτηυῖαι ἄπλητον μεμάασιν ἐπήτριμοι· ὧσ τότ’ ἀολλεῖσ πετραίῃ Μινύαι περὶ πίδακι δινεύεσκον. καί πού τισ διεροῖσ ἐπὶ χείλεσιν εἶπεν ἰανθείσ· "Ὦ πόποι, ἦ καὶ νόσφιν ἐὼν ἐσάωσεν ἑταίρουσ Ἡρακλέησ δίψῃ κεκμηότασ. ἀλλά μιν εἴ πωσ δήοιμεν στείχοντα δι’ ἠπείροιο κιόντεσ. " Ἦ, καὶ ἀμειβομένων, οἵ τ’ ἄρμενοι ἐσ τόδε ἔργον, ἔκριθεν ἄλλυδισ ἄλλοσ ἐπαΐξασ ἐρεείνειν. ἴχνια γὰρ νυχίοισιν ἐπηλίνδητ’ ἀνέμοισιν κινυμένησ ἀμάθου. Βορέαο μὲν ὡρμήθησαν υἱε͂ δύω, πτερύγεσσι πεποιθότε. ποσσὶ δὲ κούφοισ Εὔφημοσ πίσυνοσ, Λυγκεύσ γε μὲν ὀξέα τηλοῦ ὄσσε βαλεῖν· πέμπτοσ δὲ μετὰ σφίσιν ἔσσυτο Κάνθοσ. τὸν μὲν ἄρ’ αἶσα θεῶν κείνην ὁδὸν ἠνορέη τε ὦρσεν, ἵν’ Ἡρακλῆοσ ἀπηλεγέωσ πεπύθοιτο, Εἰλατίδην Πολύφημον ὅπῃ λίπε· μέμβλετο γάρ οἱ οὗ ἕθεν ἀμφ’ ἑτάροιο μεταλλῆσαι τὰ ἕκαστα. ἀλλ’ ὁ μὲν οὖν Μυσοῖσιν ἐπικλεὲσ ἄστυ πολίσσασ νόστου κηδοσύνῃσιν ἔβη διζήμενοσ ̣ ̣ ργὼ τῆλε δι’ ἠπείροιο· τέωσ δ’ ἐξίκετο γαῖαν ἀγχιάλων Χαλύβων· τόθι μιν καὶ Μοῖρ’ ἐδάμασσεν. καί οἱ ὑπὸ βλωθρὴν ἀχερωίδα σῆμα τέτυκται τυτθὸν ἁλὸσ προπάροιθεν. ἀτὰρ τότε γ’ Ἡρακλῆα μοῦνον ἀπειρεσίησ τηλοῦ χθονὸσ εἴσατο Λυγκεὺσ τὼσ ἰδέειν, ὥσ τίσ τε νέῳ ἐνὶ ἤματι μήνην ἢ ἴδεν, ἢ ἐδόκησεν ἐπαχλύουσαν ἰδέσθαι. ἐσ δ’ ἑτάρουσ ἀνιὼν μυθήσατο, μή μιν ἔτ’ ἄλλον μαστῆρα στείχοντα κιχησέμεν· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἤλυθον, Εὔφημόσ τε πόδασ ταχὺσ υἱε͂́ τε δοιὼ Θρηικίου Βορέω, μεταμώνια μοχθήσαντε.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION