Apollodorus, Argonautica, book 4 19:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 19:)

Ηὢσ δ’ ἀμβροσίοισιν ἀνερχομένη φαέεσσιν λῦε κελαινὴν νύκτα δι’ ἠέροσ· αἱ δ’ ἐγέλασσαν ἠιόνεσ νήσοιο καὶ ἑρσήεσσαι ἄπωθεν ἀτραπιτοὶ πεδίων· ἐν δὲ θρόοσ ἔσκεν ἀγυιαῖσ· κίνυντ’ ἐνναέται μὲν ἀνὰ πτόλιν, οἱ δ’ ἀποτηλοῦ Κόλχοι Μακριδίησ ἐπὶ πείρασι χερνήσοιο. αὐτίκα δ’ Ἀλκίνοοσ μετεβήσετο συνθεσίῃσιν ὃν νόον ἐξερέων κούρησ ὕπερ· ἐν δ’ ὅγε χειρὶ σκῆπτρον ἔχεν χρυσοῖο δικασπόλον, ᾧ ὕπο λαοὶ ἰθείασ ἀνὰ ἄστυ διεκρίνοντο θέμιστασ. τῷ δὲ καὶ ἑξείησ πολεμήια τεύχεα δύντεσ Φαιήκων οἱ ἄριστοι ὁμιλαδὸν ἐστιχόωντο. ἡρ́ωασ δὲ γυναῖκεσ ἀολλέεσ ἔκτοθι πύργων βαῖνον ἐποψόμεναι· σὺν δ’ ἀνέρεσ ἀγροιῶται ἤντεον εἰσαϊόντεσ, ἐπεὶ νημερτέα βάξιν Ἥρη ἐπιπροέηκεν. ἄγεν δ’ ὁ μὲν ἔκκριτον ἄλλων ἀρνειὸν μήλων, ὁ δ’ ἀεργηλὴν ἔτι πόρϝιν· ἄλλοι δ’ ἀμφιφορῆασ ἐπισχεδὸν ἵστασαν οἴνου κίρνασθαι· θυέων δ’ ἀποϝηλόθι κήκιε λιγνύσ. αἱ δὲ πολυκμήτουσ ἑανοὺσ φέρον, οἱᾶ γυναῖκεσ, μείλιά τε χρυσοῖο καὶ ἀλλοίην ἐπὶ τοῖσιν ἀγλαϊήν, οἱήν τε νεόζυγεσ ἐντύνονται· θάμβευν δ’ εἰσορόωσαι ἀριπρεπέων ἡρώων εἴδεα καὶ μορφάσ, ἐν δέ σφισιν Οἰάγροιο υἱὸν ὑπαὶ φόρμιγγοσ ἐυκρέκτου καὶ ἀοιδῆσ ταρφέα σιγαλόεντι πέδον κροτέοντα πεδίλῳ. νύμφαι δ’ ἄμμιγα πᾶσαι, ὅτε μνήσαιτο γάμοιο, ἱμερόενθ’ ὑμέναιον ἀνήπυον· ἄλλοτε δ’ αὖτε οἰόθεν οἰαῖ ἀείδον ἑλισσόμεναι περὶ κύκλον, Ἥρη, σεῖο ἕκητι· σὺ γὰρ καὶ ἐπὶ φρεσὶ θῆκασ Ἀρήτῃ, πυκινὸν φάσθαι ἔποσ Ἀλκινόοιο. αὐτὰρ ὅγ’ ὡσ τὰ πρῶτα δίκησ ἀνὰ πείρατ’ ἐείπεν ἰθείησ, ἤδη δὲ γάμου τέλοσ ἐκλήιστο, ἔμπεδον ὧσ ἀλέγυνε διαμπερέσ· οὐδέ ἑ τάρβοσ οὐλοόν, οὐδὲ βαρεῖαι ἐπήλυθον Αἰήταο μήνιεσ, ἀρρήκτοισι δ’ ἐνιζεύξασ ἔχεν ὁρ́κοισ. τῶ καὶ ὅτ’ ἠλεμάτωσ Κόλχοι μάθον ἀντιόωντεσ, καί σφεασ ἠὲ θέμιστασ ἑὰσ εἴρυσθαι ἄνωγεν, ἢ λιμένων γαίησ τ’ ἀποτηλόθι νῆασ ἐέργειν, δὴ τότε μιν βασιλῆοσ ἑοῦ τρομέοντασ ἐνιπὰσ δέχθαι μειλίξαντο συνήμονασ· αὖθι δὲ νήσῳ δὴν μάλα Φαιήκεσσι μετ’ ἀνδράσι ναιετάασκον, εἰσότε Βακχιάδαι, γενεὴν Ἐφύρηθεν ἐόντεσ, ἀνέρεσ ἐννάσσαντο μετὰ χρόνον· οἱ δὲ περαίην νῆσον ἔβαν· κεῖθεν δὲ Κεραύνια μέλλον Ἀβάντων οὔρεα, Νεσταίουσ τε καὶ Ὤρικον εἰσαφικέσθαι· ἀλλὰ τὰ μὲν στείχοντοσ ἄδην αἰῶνοσ ἐτύχθη. Μοιράων δ’ ἔτι κεῖσε θύη ἐπέτεια δέχονται καὶ Νυμφέων Νομίοιο καθ’ ἱερὸν Ἰλπόλλωνοσ βωμοί, τοὺσ Μήδεια καθίσσατο. πολλὰ δ’ ἰοῦσιν Ἰλλκίνοοσ Μινύαισ ξεινήια, πολλὰ δ’ ὄπασσεν Ἰλρήτη· μετὰ δ’ αὖτε δυώδεκα δῶκεν ἕπεσθαι Μηδείῃ δμωὰσ Φαιηκίδασ ἐκ μεγάροιο. ἤματι δ’ ἑβδομάτῳ Δρεπάνην λίπον· ἤλυθε δ’ οὖροσ ἀκραὴσ ἠῶθεν ὑπὲκ Διόσ· οἱ δ’ ἀνέμοιο πνοιῇ ἐπειγόμ̣ ̣ ἰοι προτέρω θέον. ἀλλὰ γὰρ οὔπω αἴσιμον ἦν ἐπιβῆναι Ἀχαιίδοσ ἡρώεσσιν, ὄφρ’ ἔτι καὶ Λιβύησ ἐπὶ πείρασιν ὀτλήσειαν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION