Apollodorus, Argonautica, book 4 18:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 18:)

Ὧσ ἄρ’ ἔφη· καὶ τὸν μέν ἐπισχεδὸν εὔνασεν ὕπνοσ. ἡ δ’ ἔποσ ἐν θυμῷ πυκινὸν βάλετ’· αὐτίκα δ’ ὦρτο ἐκ λεχέων ἀνὰ δῶμα· συνήιξαν δὲ γυναῖκεσ ἀμφίπολοι, δέσποιναν ἑὴν μέτα ποιπνύουσαι. σῖγα δ’ ἑὸν κήρυκα καλεσσαμένη προσέειπεν, ᾗσιν ἐπιφροσύνῃσιν ἐποτρυνέουσα μιγῆναι Αἰσονίδην κούρῃ, μηδ’ Ἀλκίνοον βασιλῆα λίσσεσθαι· τὸ γὰρ αὐτὸσ ἰὼν Κόλχοισι δικάσσει, παρθενικὴν μὲν έοῦσαν ἑοῦ ποτὶ δώματα πατρὸσ ἐκδώσειν, λέκτρον δὲ σὺν ἀνέρι πορσαίνουσαν οὐκέτι κουριδίησ μιν ἀποτμήξειν φιλότητοσ. Ὧσ ἄρ’ ἔφη· τὸν δ’ αἶψα πόδεσ φέρον ἐκ μεγάροιο, ὥσ κεν Ιἤσονι μῦθον ἐναίσιμον ἀγγείλειεν Ἀρήτησ βουλάσ τε θεουδέοσ Ἀλκινόοιο. τοὺσ δ’ εὑρ͂εν παρὰ νηὶ σὺν ἔντεσιν ἐγρήσσοντασ Ὑλλικῷ ἐν λιμένι, σχεδὸν ἄστεοσ· ἐκ δ’ ἄρα πᾶσαν πέφραδεν ἀγγελίην· γήθησε δὲ θυμὸσ ἑκάστου ἡρώων· μάλα γάρ σφιν ἑαδότα μῦθον ἐείπεν. Αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν, ἣ θέμισ, εὐαγέωσ ἐπιβώμια μῆλ’ ἐρύσαντεσ, αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρισ ἔναιεν, κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονοσ, ὅσ ῥα μελισσέων ἔργα πολυκμήτοιό τ’ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίησ. κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸσ Νυσήιον υἱᾶ Εὐβοίησ ἔντοσθεν Ἀβαντίδοσ ᾧ ἐνὶ κόλπῳ δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλοσ ἔδευσεν, εὖτέ μιν Ἑρμείασ φέρεν ἐκ πυρόσ· ἔδρακε δ’ Ἥρη, καί ἑ χολωσαμένη πάσησ ἐξήλασε νήσου. ἡ δ’ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν. ἔνθα τότ’ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα· τοῖο δ’ ὕπερθεν χρύσεον αἰγλῆεν κῶασ βάλον, ὄφρα πέλοιτο τιμήεισ τε γάμοσ καὶ ἀοίδιμοσ. ἄνθεα δέ σφιν νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖσ ἐνὶ ποικίλα κόλποισ ἐσφόρεον· πάσασ δὲ πυρὸσ ὣσ ἄμφεπεν αἴγλη· τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγοσ. δαῖε δ’ ἐν ὀφθαλμοῖσ γλυκερὸν πόθον· ἴσχε δ’ ἑκάστην αἰδὼσ ἱεμένην περ ὅμωσ ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι. αἱ μέν τ’ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρεσ· αἱ δ’ ὄρεοσ κορυφὰσ Μελιτηίου ἀμφενέμοντο· αἱ δ’ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδεσ. ὦρσε γὰρ αὐτὴ Ἥρη Ζηνὸσ ἄκοιτισ, Ιἤσονα κυδαίνουσα. κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον Μηδείησ, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν τεινάμεναι ἑανοὺσ εὐώδεασ. οἱ δ’ ἐνὶ χερσὶν δούρατα νωμήσαντεσ ἀρήια, μὴ πρὶν ἐσ ἀλκὴν δυσμενέων ἀίδηλοσ ἐπιβρίσειεν ὅμιλοσ, κράατα δ’ εὐφύλλοισ ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν, ἐμμελέωσ, Ὀρφῆοσ ὑπαὶ λίγα φορμίζοντοσ νυμφιδίαισ ὑμέναιον ἐπὶ προμολῇσιν ἀείδον. οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι ἡρ́ωσ Αἰσονίδησ, μεγάροισ δ’ ἐνὶ πατρὸσ ἑοῖο, νοστήσασ ἐσ Ιὠλκὸν ὑπότροποσ· ὧσ δὲ καὶ αὐτὴ Μήδεια φρονέεσκε· τότ’ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι. ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων τερπωλῆσ ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί· σὺν δέ τισ αἰεὶ πικρὴ παρμέμβλωκεν ἐυφροσύνῃσιν ἀνίη. τῶ καὶ τοὺσ γλυκερῇ περ ἰαινομένουσ φιλότητι δεῖμ’ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισισ Ἀλκινόοιο.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION