Apollodorus, Argonautica, book 4 16:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 16:)

Ἔστι δέ τισ πορθμοῖο παροιτέρη Ιὀνίοιο ἀμφιλαφὴσ πίειρα Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ νῆσοσ, ᾗ ὕπο δὴ κεῖσθαι δρέπανον φάτισ‐‐ἵλατε Μοῦσαι, οὐκ ἐθέλων ἐνέπω προτέρων ἔποσ‐‐ᾧ ἀπὸ πατρὸσ μήδεα νηλειῶσ ἔταμεν Κρόνοσ· οἱ δέ ἑ Δηοῦσ κλείουσι χθονίησ καλαμητόμον ἔμμεναι ἁρ́πην. Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ, Τιτῆνασ δ’ ἔδαε στάχυν ὄμπνιον ἀμήσασθαι, Μάκριδα φιλαμένη. Δρεπάνη τόθεν ἐκλήισται οὔνομα, Φαιήκων ἱερὴ τροφόσ· ὧσ δὲ καὶ αὐτοὶ αἵματοσ Οὐρανίοιο γένοσ Φαίηκεσ ἐάσιν. τοὺσ Ἀργὼ πολέεσσιν ἐνισχομένη καμάτοισιν Θρινακίησ αὔρῃσ ἵκετ’ ἐξ ἁλόσ· οἱ δ’ ἀγανῇσιν Ἀλκίνοοσ λαοί τε θυηπολίῃσιν ἰόντασ δειδέχατ’ ἀσπασίωσ· ἐπὶ δέ σφισι καγχαλάασκεν πᾶσα πόλισ· φαίησ κεν ἑοῖσ ἐπὶ παισὶ γάνυσθαι. καὶ δ’ αὐτοὶ ἡρ́ωεσ ἀνὰ πληθὺν κεχάροντο, τῷ ἴκελοι, οἱο͂́ν τε μεσαιτάτῃ ἐμβεβαῶτεσ Αἱμονίῃ· μέλλον δὲ βοῇ ἔνι θωρήξεσθαι· ὧδε μάλ’ ἀγχίμολον στρατὸσ ἄσπετοσ ἐξεφαάνθη Κόλχων, οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρασ Κυανέασ μαστῆρεσ ἀριστήων ἐπέρησαν. Μήδειαν δ’ ἔξαιτον ἑοῦ ἐσ πατρὸσ ἄγεσθαι ἱέντ’ ἀπροφάτωσ, ἠὲ στονόεσσαν ἀυτὴν νωμήσειν χαλεπῇσιν ὁμόκλεον ἀτροπίῃσιν αὖθί τε καὶ μετέπειτα σὺν Αἰήταο κελεύθῳ. ἀλλά σφεασ κατέρυκεν ἐπειγομένουσ πολέμοιο κρείων Ἀλκίνοοσ. λελίητο γὰρ ἀμφοτέροισιν δηιοτῆτοσ ἄνευθεν ὑπέρβια νείκεα λῦσαι. κούρη δ’ οὐλομένῳ ὑπὸ δείματι πολλὰ μὲν αὐτοὺσ Αἰσονίδεω ἑτάρουσ μειλίσσετο, πολλὰ δὲ χερσὶν Ἀρήτησ γούνων ἀλόχου θίγεν Ἀλκινόοιο· "Γουνοῦμαι, βασίλεια· σὺ δ’ ἵλαθι, μηδέ με Κόλχοισ ἐκδώῃσ ᾧ πατρὶ κομιζέμεν, εἴ νυ καὶ αὐτὴ ἀνθρώπων γενεῆσ μία φέρβεαι, οἷσιν ἐσ ἄτην ὠκύτατοσ κούφῃσι θέει νόοσ ἀμπλακίῃσιν. ὡσ ἐμοὶ ἐκ πυκιναὶ ἔπεσον φρένεσ, οὐ μὲν ἕκητι μαργοσύνησ. ἴστω δ’ ἱερὸν φάοσ Ηἐλίοιο, ἴστω νυκτιπόλου Περσηίδοσ ὄργια κούρησ, μὴ μὲν ἐγὼν ἐθέλουσα σὺν ἀνδράσιν ἀλλοδαποῖσιν κεῖθεν ἀφωρμήθην· στυγερὸν δέ με τάρβοσ ἔπεισεν τῆσγε φυγῆσ μνήσασθαι, ὅτ’ ἤλιτον· οὐδέ τισ ἄλλη μῆτισ ἐήν. ἔτι μοι μίτρη μένει, ὡσ ἐνὶ πατρὸσ δώμασιν, ἄχραντοσ καὶ ἀκήρατοσ. ἀλλ’ ἐλέαιρε, πότνα, τεόν τε πόσιν μειλίσσεο· σοὶ δ’ ὀπάσειαν ἀθάνατοι βίοτόν τε τελεσφόρον ἀγλαϊήν τε καὶ παῖδασ καὶ κῦδοσ ἀπορθήτοιο πόληοσ. " Τοῖα μὲν Ἀρήτην γουνάζετο δάκρυ χέουσα· τοῖα δ’ ἀριστήων ἐπαμοιβαδὶσ ἄνδρα ἕκαστον· "Ὑμέων, ὦ πέρι δὴ μέγα φέρτατοι, ἀμφί τ’ ἀέθλοισ ὧν κάμον ὑμετέροισιν, ἀτύζομαι· ἧσ ἰότητι ταύρουσ τ’ ἐζεύξασθε, καὶ ἐκ θέροσ οὐλοὸν ἀνδρῶν κείρατε γηγενέων· ἧσ εἵνεκεν Αἱμονίηνδε χρύσεον αὐτίκα κῶασ ἀνάξετε νοστήσαντεσ. ἥδ’ ἐγώ, ἣ πάτρην τε καὶ οὓσ ὤλεσσα τοκῆασ, ἣ δόμον, ἣ σύμπασαν ἐυφροσύνην βιότοιο· ὔμμι δὲ καὶ πάτρην καὶ δώματα ναιέμεν αὖτισ ἤνυσα· καὶ γλυκεροῖσιν ἔτ’ εἰσόψεσθε τοκῆασ ὄμμασιν· αὐτὰρ ἐμοὶ ἀπὸ δὴ βαρὺσ εἵλετο δαίμων ἀγλαϊάσ· στυγερὴ δὲ σὺν ὀθνείοισ ἀλάλημαι. δείσατε συνθεσίασ τε καὶ ὁρ́κια, δείσατ’ Ἐρινὺν Ἱκεσίην, νέμεσίν τε θεῶν, ἐσ χεῖρασ ἰοῦσαν Αἰήτεω λώβῃ πολυπήμονι δῃωθῆναι. οὐ νηούσ, οὐ πύργον ἐπίρροθον, οὐκ ἀλεωρὴν ἄλλην, οἰόθι δὲ προτιβάλλομαι ὑμέασ αὐτουσ. σχέτλιοι ἀτροπίησ καὶ ἀνηλέεσ· οὐδ’ ἐνὶ θυμῷ αἰδεῖσθε ξείνησ μ’ ἐπὶ γούνατα χεῖρασ ἀνάσσησ δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον· ἀλλά κε πᾶσιν, κῶασ ἑλεῖν μεμαῶτεσ, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοισ αὐτῷ τ’ Αἰήτῃ ὑπερήνορι· νῦν δ’ ἐλάθεσθε ἠνορέησ, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντεσ ἐάσιν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION