Apollodorus, Argonautica, book 4 11:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 11:)

Ἐκ δὲ τόθεν Ῥοδανοῖο βαθὺν ῥόον εἰσαπέβησαν, ὅσ τ’ εἰσ Ἠριδανὸν μετανίσσεται· ἄμμιγα δ’ ὕδωρ ἐν ξυνοχῇ βέβρυκε κυκώμενον. αὐτὰρ ὁ γαίησ ἐκ μυχάτησ, ἵνα τ’ εἰσὶ πύλαι καὶ ἐδέθλια Νυκτόσ, ἔνθεν ἀπορνύμενοσ τῇ μέν τ’ ἐπερεύγεται ἀκτὰσ Ὠκεανοῦ, τῇ δ’ αὖτε μετ’ Ιὀνίην ἅλα βάλλει, τῇ δ’ ἐπὶ Σαρδόνιον πέλαγοσ καὶ ἀπείρονα κόλπον ἑπτὰ διὰ στομάτων ἱεί ῥόον. ἐκ δ’ ἄρα τοῖο λίμνασ εἰσέλασαν δυσχείμονασ, αἵ τ’ ἀνὰ Κελτῶν ἤπειρον πέπτανται ἀθέσφατον· ἔνθα κεν οἵγε ἄτῃ ἀεικελίῃ πέλασαν. φέρε γάρ τισ ἀπορρὼξ κόλπον ἐσ Ὠκεανοῖο, τὸν οὐ προδαέντεσ ἔμελλον εἰσβαλέειν, τόθεν οὔ κεν ὑπότροποι ἐξεσάωθεν. ἀλλ’ Ἥρη σκοπέλοιο καθ’ Ἑρκυνίου ἰάχησεν οὐρανόθεν προθοροῦσα· φόβῳ δ’ ἐτίναχθεν ἀυτῆσ πάντεσ ὁμῶσ· δεινὸν γὰρ ἐπὶ μέγασ ἔβραχεν αἰθήρ. ἂψ δὲ παλιντροπόωντο θεᾶσ ὕπο, καί ῥ’ ἐνόησαν τὴν οἶμον, τῇπέρ τε καὶ ἔπλετο νόστοσ ἰοῦσιν. δηναιοὶ δ’ ἀκτὰσ ἁλιμυρέασ εἰσαφίκοντο Ἥρησ ἐννεσίῃσι, δι’ ἔθνεα μυρία Κελτῶν καὶ Λιγύων περόωντεσ ἀδήιοι. ἀμφὶ γὰρ αἰνὴν ἠέρα χεῦε θεὰ πάντ’ ἤματα νισσομένοισιν. μεσσότατον δ’ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντεσ Στοιχάδασ εἰσαπέβαν νήσουσ σόοι εἵνεκα κούρων Ζηνόσ· ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται ἔμπεδον· οὐδ’ οἰο͂ν κείνησ ἐπίκουροι ἕποντο ναυτιλίησ· Ζεὺσ δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆασ. Στοιχάδασ αὖτε λιπόντεσ ἐσ Αἰθαλίην ἐπέρησαν νῆσον, ἵνα ψηφῖσιν ἀπωμόρξαντο καμόντεσ ἱδρῶ ἅλισ· χροιῇ δὲ κατ’ αἰγιαλοῖο κέχυνται εἴκελαι· ἐν δὲ σόλοι καὶ τεύχεα θέσκελα κείνων· ἐν δὲ λιμὴν Ἀργῷοσ ἐπωνυμίην πεφάτισται. Καρπαλίμωσ δ’ ἐνθένδε διὲξ ἁλὸσ οἶδμα νέοντο Αὐσονίησ ἀκτὰσ Τυρσηνίδασ εἰσορόωντεσ· ἷξον δ’ Αἰαίησ λιμένα κλυτόν· ἐκ δ’ ἄρα νηὸσ πείσματ’ ἐπ’ ἠιόνων σχεδόθεν βάλον. ἔνθα δὲ Κίρκην εὑρ͂ον ἁλὸσ νοτίδεσσι κάρη ἐπιφαιδρύνουσαν· τοῖον γὰρ νυχίοισιν ὀνείρασιν ἐπτοίητο. αἵματί οἱ θάλαμοί τε καὶ ἑρ́κεα πάντα δόμοιο μύρεσθαι δόκεον· φλὸξ δ’ ἀθρόα φάρμακ’ ἔδαπτεν, οἷσι πάροσ ξείνουσ θέλγ’ ἀνέρασ, ὅστισ ἵκοιτο· τὴν δ’ αὐτὴ φονίῳ σβέσεν αἵματι πορφύρουσαν, χερσὶν ἀφυσσαμένη· λῆξεν δ’ ὀλοοῖο φόβοιο. τῶ καὶ ἐπιπλομένησ ἠοῦσ νοτίδεσσι θαλάσσησ ἐγρομένη πλοκάμουσ τε καὶ εἵματα φαιδρύνεσκεν. θῆρεσ δ’ οὐ θήρεσσιν ἐοικότεσ ὠμηστῇσιν, οὐδὲ μὲν οὐδ’ ἄνδρεσσιν ὁμὸν δέμασ, ἄλλο δ’ ἀπ’ ἄλλων συμμιγέεσ μελέων, κίον ἀθρόοι, ἠύτε μῆλα ἐκ σταθμῶν ἅλισ εἶσιν ὀπηδεύοντα νομῆι. τοίουσ καὶ προτέρησ ἐξ ἰλύοσ ἐβλάστησε χθὼν αὐτὴ μικτοῖσιν ἀρηρεμένουσ μελέεσσιν, οὔπω διψαλέῳ μάλ’ ὑπ’ ἠέρι πιληθεῖσα, οὐδέ πω ἀζαλέοιο βολαῖσ τόσον ἠελίοιο ἰκμάδασ αἰνυμένη· τὰ δ’ ἐπὶ στίχασ ἤγαγεν αἰὼν συγκρίνασ· τὼσ οἵγε φυὴν ἀίδηλοι ἕποντο. ἡρ́ωασ δ’ ἕλε θάμβοσ ἀπείριτον· αἶψα δ’ ἕκαστοσ Κίρκησ εἴσ τε φυήν, εἴσ τ’ ὄμματα παπταίνοντεσ ῥεῖα κασιγνήτην φάσαν ἔμμεναι Αἰήταο.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION