Apollodorus, Argonautica, book 4 9:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 9:)

Οἱ δ’ ἄμυδισ πυρσοῖο σέλασ προπάροιθεν ἰδόντεσ, τό σφιν παρθενικὴ τέκμαρ μετιοῦσιν ἀείρεν, Κολχίδοσ ἀγχόθι νηὸσ ἑὴν παρὰ νῆ’ ἐβάλοντο ἡρ́ωεσ· Κόλχον δ’ ὄλεκον στόλον, ἠύτε κίρκοι φῦλα πελειάων, ἠὲ μέγα πῶυ λέοντεσ ἀγρότεροι κλονέουσιν ἐνὶ σταθμοῖσι θορόντεσ. οὐδ’ ἄρα τισ κείνων θάνατον φύγε, πάντα δ’ ὅμιλον πῦρ ἅ τε δηιόωντεσ ἐπέδραμον· ὀψὲ δ’ Ιἤσων ἤντησεν, μεμαὼσ ἐπαμυνέμεν οὐ μάλ’ ἀρωγῆσ δευομένοισ· ἤδη δὲ καὶ ἀμφ’ αὐτοῖο μέλοντο. ἔνθα δὲ ναυτιλίησ πυκινὴν περὶ μητιάασκον ἑζόμενοι βουλήν· ἐπὶ δέ σφισιν ἤλυθε κούρη φραζομένοισ· Πηλεὺσ δὲ παροίτατοσ ἔκφατο μῦθον· "Ἤδη νῦν κέλομαι νύκτωρ ἔτι νῆ’ ἐπιβάντασ εἰρεσίῃ περάαν πλόον ἀντίον, ᾧ ἐπέχουσιν δήιοι· ἠῶθεν γὰρ ἐπαθρήσαντασ ἕκαστα ἔλπομαι οὐχ ἕνα μῦθον, ὅτισ προτέρωσε δίεσθαι ἡμέασ ὀτρυνέει, τοὺσ πεισέμεν· οἱᾶ δ’ ἄνακτοσ εὔνιδεσ, ἀργαλέῃσι διχοστασίῃσ κεδόωνται. ῥηιδίη δέ κεν ἄμμι, κεδασθέντων δίχα λαῶν, ἤ τ’ εἰή μετέπειτα κατερχομένοισι κέλευθοσ. " Ὧσ ἔφατ’· ᾔνησαν δὲ νέοι ἔποσ Λἰακίδαο. ῥίμφα δὲ νῆ’ ἐπιβάντεσ ἐπερρώοντ’ ἐλάτῃσιν νωλεμέσ, ὄφρ’ ἱερὴν Ἠλεκτρίδα νῆσον ἵκοντο, ἀλλάων ὑπάτην, ποταμοῦ σχεδὸν Ἠριδανοῖο. Κόλχοι δ’ ὁππότ’ ὄλεθρον ἐπεφράσθησαν ἄνακτοσ, ἤτοι μὲν δίζεσθαι ἐπέχραον ἔνδοθι πάσησ Ἀργὼ καὶ Μινύασ Κρονίησ ἁλόσ. ἀλλ’ ἀπέρυκεν Ἥρη σμερδαλέῃσι κατ’ αἰθέροσ ἀστεροπῇσιν. ὕστατον αὐτοὶ δ’ αὖτε Κυταιίδοσ ἤθεα γαίησ στύξαν, ἀτυζόμενοι χόλον ἄγριον Αἰήταο, ἔμπεδα δ’ ἄλλυδισ ἄλλοι ἐφορμηθέντεσ ἔνασθεν. οἱ μὲν ἐπ’ αὐτάων νήσων ἔβαν, ᾗσιν ἐπέσχον ἡρ́ωεσ, ναίουσι δ’ ἐπώνυμοι Ἀψύρτοιο· οἱ δ’ ἄρ’ ἐπ’ Ἰλλυρικοῖο μελαμβαθέοσ ποταμοῖο, τύμβοσ ἵν’ Ἁρμονίησ Κάδμοιό τε, πύργον ἔδειμαν, ἀνδράσιν Ἐγχελέεσσιν ἐφέστιοι· οἱ δ’ ἐν ὄρεσσιν ἐνναίουσιν, ἅπερ τε Κεραύνια κικλήσκονται, ἐκ τόθεν, ἐξότε τούσγε Διὸσ Κρονίδαο κεραυνοὶ νῆσον ἐσ ἀντιπέραιαν ἀπέτραπον ὁρμηθῆναι. Ἥρωεσ δ’, ὅτε δή σφιν ἐείσατο νόστοσ ἀπήμων, δή ῥα τότε προμολόντεσ ἐπὶ χθονὶ πείσματ’ ἔδησαν Ὑλλήων. νῆσοι γὰρ ἐπιπρούχοντο θαμειαὶ ἀργαλέην πλώουσιν ὁδὸν μεσσηγὺσ ἔχουσαι οὐδέ σφιν, ὡσ καὶ πρίν, ἀνάρσια μητιάασκον Ὑλλῆεσ· πρὸσ δ’ αὐτοὶ ἐμηχανόωντο κέλευθον, μισθὸν ἀειρόμενοι τρίποδα μέγαν Ἀπόλλωνοσ. δοιοὺσ γὰρ τρίποδασ τηλοῦ πόρε Φοῖβοσ ἄγεσθαι Αἰσονίδῃ περόωντι κατὰ χρέοσ, ὁππότε Πυθὼ ἱρὴν πευσόμενοσ μετεκίαθε τῆσδ’ ὑπὲρ αὐτῆσ ναυτιλίησ· πέπρωτο δ’, ὅπῃ χθονὸσ ἱδρυνθεῖεν, μήποτε τὴν δῄοισιν ἀναστήσεσθαι ἰοῦσιν. τούνεκεν εἰσέτι νῦν κείνῃ ὅδε κεύθεται αἰῄ ἀμφὶ πόλιν ἀγανὴν Ὑλληίδα, πολλὸν ἔνερθεν οὔδεοσ, ὥσ κεν ἄφαντοσ ἀεὶ μερόπεσσι πέλοιτο. οὐ μὲν ἔτι ζώοντα καταυτόθι τέτμον ἄνακτα Ὕλλον, ὃν εὐειδὴσ Μελίτη τέκεν Ἡρακλῆι δήμῳ Φαιήκων. ὁ γὰρ οἰκία Ναυσιθόοιο Μάκριν τ’ εἰσαφίκανε, Διωνύσοιο τιθήνην, νιψόμενοσ παίδων ὀλοὸν φόνον· ἔνθ’ ὅγε κούρην Αἰγαίου ἐδάμασσεν ἐρασσάμενοσ ποταμοῖο, νηιάδα Μελίτην· ἡ δὲ σθεναρὸν τέκεν Ὕλλον. οὐδ’ ἄρ’ ὅγ’ ἡβήσασ αὐτῇ ἐνὶ ἔλδετο νήσῳ ναίειν, κοιρανέοντοσ ὑπ’ ὀφρύσι Ναυσιθόοιο· βῆ δ’ ἅλαδε Κρονίην, αὐτόχθονα λαὸν ἀγείρασ Φαιήκων· σὺν γάρ οἱ ἄναξ πόρσυνε κέλευθον ἡρ́ωσ Ναυσίθοοσ· τόθι δ’ εἵσατο, καί μιν ἔπεφνον Μέντορεσ, ἀγραύλοισιν ἀλεξόμενον περὶ βουσίν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION