Apollodorus, Argonautica, book 4 8:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 8:)

Ἴσκεν ὑποσσαίνων· ἡ δ’ οὐλοὸν ἔκφατο μῦθον· "Φράζεο νῦν. χρειὼ γὰρ ἀεικελίοισιν ἐπ’ ἔργοισ καὶ τόδε μητίσασθαι, ἐπεὶ τὸ πρῶτον ἀάσθην ἀμπλακίῃ, θεόθεν δὲ κακὰσ ἤνυσσα μενοινάσ. τύνη μὲν κατὰ μῶλον ἀλέξεο δούρατα Κόλχων· αὐτὰρ ἐγὼ κεῖνόν γε τεὰσ ἐσ χεῖρασ ἱκέσθαι μειλίξω· σὺ δέ μιν φαιδροῖσ ἀγαπάζεο δώροισ. εἴ κέν πωσ κήρυκασ ἀπερχομένουσ πεπίθοιμι οἰόθεν οἰο͂ν ἐμοῖσι συναρθμῆσαι ἐπέεσσιν, ἔνθ’ εἴ τοι τόδε ἔργον ἐφανδάνει, οὔτι μεγαίρω, κτεῖνέ τε, καὶ Κόλχοισιν ἀείρεο δηιοτῆτα. " Ὧσ τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα, οἷσ μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείησ πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ Δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτεσ θεαί· αὐτὰρ ὁ παιδὶ δῶκε Θόαντι μεταῦτισ· ὁ δ’ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ· ἡ δ’ ἔπορ’ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι γλήνεσιν εὐεργὲσ ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων, οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειασ. τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου, ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸσ Νυσήιοσ ἐγκατελεκτο ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼσ στήθεα παρθενικῆσ Μινωίδοσ, ἥν ποτε Θησεὺσ Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ. ἡ δ’ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθουσ, θελγέμεν, εὖτ’ ἂν πρῶτα θεᾶσ περὶ νηὸν ἵκηται συνθεσίῃ, νυκτόσ τε μέλαν κνέφασ ἀμφιβάλῃσιν, ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥσ κεν ἑλοῦσα χρύσειον μέγα κῶασ ὑπότροποσ αὖτισ ὀπίσσω βαίη ἐσ Αἰήταο δόμουσ· πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ υἱῆεσ Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι· τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακ’ ἔπασσεν αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα ἄγριον ἠλιβάτοιο κατ’ οὔρεοσ ἤγαγε θῆρα. Σχέτλι’ Ἔρωσ, μέγα πῆμα, μέγα στύγοσ ἀνθρώποισιν, ἐκ σέθεν οὐλόμεναί τ’ ἔριδεσ στοναχαί τε γόοι τε, ἄλγεά τ’ ἄλλ’ ἐπὶ τοῖσιν ἀπείρονα τετρήχασιν. δυσμενέων ἐπὶ παισὶ κορύσσεο, δαῖμον, ἀερθείσ, οἱο͂σ Μηδείῃ στυγερὴν φρεσὶν ἔμβαλεσ ἄτην. πῶσ γὰρ δὴ μετιόντα κακῷ ἐδάμασσεν ὀλέθρῳ Ἄψυρτον; τὸ γὰρ ἧμιν ἐπισχερὼ ἠε͂ν ἀοιδῆσ. Ἦμοσ ὅτ’ Ἀρτέμιδοσ νήσῳ ἔνι τήνγ’ ἐλίποντο συνθεσίῃ. τοὶ μέν ῥα διάνδιχα νηυσὶν ἔκελσαν σφωιτέραισ κρινθέντεσ· ὁ δ’ ἐσ λόχον ᾖεν Ιἤσων δέγμενοσ Ἄψυρτόν τε καὶ οὓσ ἐξαῦτισ ἑταίρουσ. αὐτὰρ ὅγ’ αἰνοτάτῃσιν ὑποσχεσίῃσι δολωθεὶσ καρπαλίμωσ ᾗ νηὶ διὲξ ἁλὸσ οἶδμα περήσασ, νύχθ’ ὕπο λυγαίην ἱερῆσ ἐπεβήσατο νήσου· οἰόθι δ’ ἀντικρὺ μετιὼν πειρήσατο μύθοισ εἱο͂ κασιγνήτησ, ἀταλὸσ πάισ οἱᾶ χαράδρησ χειμερίησ, ἣν οὐδὲ δι’ αἰζηοὶ περόωσιν. εἴ κε δόλον ξείνοισιν ἐπ’ ἀνδράσι τεχνήσαιτο. καὶ τὼ μὲν τὰ ἕκαστα συνῄνεον ἀλλήλοισιν· αὐτίκα δ’ Αἰσονίδησ πυκινοῦ ἐξᾶλτο λόχοιο, γυμνὸν ἀνασχόμενοσ παλάμῃ ξίφοσ· αἶψα δὲ κούρη ἔμπαλιν ὄμματ’ ἔνεικε, καλυψαμένη ὀθόνῃσιν, μὴ φόνον ἀθρήσειε κασιγνήτοιο τυπέντοσ. τὸν δ’ ὅγε, βουτύποσ ὥστε μέγαν κερεαλκέα ταῦρον, πλῆξεν ὀπιπεύσασ νηοῦ σχεδόν, ὅν ποτ’ ἔδειμαν Ἀρτέμιδι Βρυγοὶ περιναιέται ἀντιπέρηθεν. τοῦ ὅγ’ ἐνὶ προδόμῳ γνὺξ ἤριπε· λοίσθια δ’ ἡρ́ωσ θυμὸν ἀναπνείων χερσὶν μέλαν ἀμφοτέρῃσιν αἷμα κατ’ ὠτειλὴν ὑποΐσχετο· τῆσ δὲ καλύπτρην ἀργυφέην καὶ πέπλον ἀλευομένησ ἐρύθηνεν. ὀξὺ δὲ πανδαμάτωρ λοξῷ ἴδεν οἱο͂ν ἔρεξαν ὄμματι νηλειὴσ ὀλοφώιον ἔργον Ἐρινύσ. ἡρ́ωσ δ’ Αἰσονίδησ ἐξάργματα τάμνε θανόντοσ, τρὶσ δ’ ἀπέλειξε φόνου, τρὶσ δ’ ἐξ ἄγοσ ἔπτυσ’ ὀδόντων, ἣ θέμισ αὐθέντῃσι δολοκτασίασ ἱλάεσθαι. ὑγρὸν δ’ ἐν γαίῃ κρύψεν νέκυν, ἔνθ’ ἔτι νῦν περ κείαται ὀστέα κεῖνα μετ’ ἀνδράσιν Ἀψυρτεῦσιν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION