Apollodorus, Argonautica, book 4 7:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 7:)

Ἔνθα δ’ ἐπεὶ τὰ ἕκαστα νόῳ πεμπάσσατο κούρη, δή ῥά μιν ὀξεῖαι κραδίην ἐλέλιξαν ἀνῖαι νωλεμέσ· αἶψα δὲ νόσφιν Ιἤσονα μοῦνον ἑταίρων ἐκπροκαλεσσαμένη ἄγεν ἄλλυδισ, ὄφρ’ ἐλίασθεν πολλὸν ἑκάσ, στονόεντα δ’ ἐνωπαδὶσ ἔκφατο μῦθον· "Αἰσονίδη, τίνα τήνδε συναρτύνασθε μενοινὴν ἀμφ’ ἐμοί; ἠε͂́ σε πάγχυ λαθιφροσύναισ ἐνέηκαν ἀγλαϊαί, τῶν δ’ οὔτι μετατρέπῃ, ὅσσ’ ἀγόρευεσ χρειοῖ ἐνισχόμενοσ; ποῦ τοι Διὸσ Ἱκεσίοιο ὁρ́κια, ποῦ δὲ μελιχραὶ ὑποσχεσίαι βεβάασιν; ᾗσ ἐγὼ οὐ κατὰ κόσμον ἀναιδήτῳ ἰότητι πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούσ τε τοκῆασ νοσφισάμην, τά μοι ἠε͂ν ὑπέρτατα· τηλόθι δ’ οἰή λυγρῇσιν κατὰ πόντον ἅμ’ ἀλκυόνεσσι φορεῦμαι σῶν ἕνεκεν καμάτων, ἵνα μοι σόοσ ἀμφί τε βουσὶν ἀμφί τε γηγενέεσσιν ἀναπλήσειασ ἀέθλουσ. ὕστατον αὖ καὶ κῶασ, ἐπεί τ’ ἐπαϊστὸν ἐτύχθη, εἷλεσ ἐμῇ ματίῃ· κατὰ δ’ οὐλοὸν αἶσχοσ ἔχευα θηλυτέραισ. τῶ φημὶ τεὴ κούρη τε δάμαρ τε αὐτοκασιγνήτη τε μεθ’ Ἑλλάδα γαῖαν ἕπεσθαι. πάντῃ νυν πρόφρων ὑπερίστασο, μηδέ με μούνην σεῖο λίπῃσ ἀπάνευθεν, ἐποιχόμενοσ βασιλῆασ. ἀλλ’ αὔτωσ εἴρυσο· δίκη δέ τοι ἔμπεδοσ ἔστω καὶ θέμισ, ἣν ἄμφω συναρέσσαμεν· ἢ σύγ’ ἔπειτα φασγάνῳ αὐτίκα τόνδε μέσον διὰ λαιμὸν ἀμῆσαι, ὄφρ’ ἐπίηρα φέρωμαι ἐοικότα μαργοσύνῃσιν. σχετλίη, εἴ κεν δή με κασιγνήτοιο δικάσσῃ ἔμμεναι οὗτοσ ἄναξ, τῷ ἐπίσχετε τάσδ’ ἀλεγεινὰσ ἄμφω συνθεσίασ. πῶσ ἵξομαι ὄμματα πατρόσ; ἦ μάλ’ ἐυκλειήσ; τίνα δ’ οὐ τίσιν, ἠὲ βαρεῖαν ἄτην οὐ σμυγερῶσ δεινῶν ὕπερ, οἱᾶ ἐόργα, ὀτλήσω; σὺ δέ κεν θυμηδέα νόστον ἕλοιο; μὴ τόγε παμβασίλεια Διὸσ τελέσειεν ἄκοιτισ, ᾗ ἐπικυδιάεισ. μνήσαιο δέ καί ποτ’ ἐμεῖο, στρευγόμενοσ καμάτοισι· δέροσ δέ τοι ἶσον ὀνείροισ οἴχοιτ’ εἰσ ἔρεβοσ μεταμώνιον. ἐκ δέ σε πάτρησ αὐτίκ’ ἐμαί σ’ ἐλάσειαν Ἐρινύεσ· οἱᾶ καὶ αὐτὴ σῇ πάθον ἀτροπίῃ. τὰ μὲν οὐ θέμισ ἀκράαντα ἐν γαίῃ πεσέειν. μάλα γὰρ μέγαν ἤλιτεσ ὁρ́κον, νηλεέσ· ἀλλ’ οὔ θήν μοι ἐπιλλίζοντεσ ὀπίσσω δὴν ἔσσεσθ’ εὔκηλοι ἕκητί γε συνθεσιάων. " Ὧσ φάτ’ ἀναζείουσα βαρὺν χόλον· ἱέτο δ’ ἥγε νῆα καταφλέξαι, διά τ’ ἔμπεδα πάντα κεάσσαι, ἐν δὲ πεσεῖν αὐτὴ μαλερῷ πυρί. τοῖα δ’ Ιἤσων μειλιχίοισ ἐπέεσσιν ὑποδδείσασ προσέειπεν· "Ἴσχεο, δαιμονίη· τὰ μὲν ἁνδάνει οὐδ’ ἐμοὶ αὐτῷ. ἀλλά τιν’ ἀμβολίην διζήμεθα δηιοτῆτοσ, ὅσσον δυσμενέων ἀνδρῶν νέφοσ ἀμφιδέδηεν εἵνεκα σεῦ. πάντεσ γάρ, ὅσοι χθόνα τήνδε νέμονται, Ἀψύρτῳ μεμάαασιν ἀμυνέμεν, ὄφρα σε πατρί, οἱᾶ́ τε ληισθεῖσαν, ὑπότροπον οἴκαδ’ ἄγοιντο. αὐτοὶ δὲ στυγερῷ κεν ὀλοίμεθα πάντεσ ὀλέθρῳ, μίξαντεσ δαῒ χεῖρασ· ὅ τοι καὶ ῥίγιον ἄλγοσ ἔσσεται, εἴ σε θανόντεσ ἕλωρ κείνοισι λίποιμεν. ἥδε δὲ συνθεσίη κρανέει δόλον, ᾧ μιν ἐσ ἄτην βήσομεν. οὐδ’ ἂν ὁμῶσ περιναιέται ἀντιόωσιν Κόλχοισ ἦρα φέροντεσ ὑπὲρ σέο νόσφιν ἄνακτοσ, ὅσ τοι ἀοσσητήρ τε κασίγνητόσ τε τέτυκται· οὐδ’ ἂν ἐγὼ Κόλχοισιν ὑπείξω μὴ πολεμίζειν ἀντιβίην, ὅτε μή με διὲξ εἰῶσι νέεσθαι.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION