Apollodorus, Argonautica, book 4 5:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 5:)

Ὧσ ἔφατ’ Αἰήτησ· αὐτῷ δ’ ἐνὶ ἤματι Κόλχοι νῆάσ τ’ εἰρύσσαντο, καὶ ἄρμενα νηυσὶ βάλοντο, αὐτῷ δ’ ἤματι πόντον ἀνήιον· οὐδέ κε φαίησ τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ’ οἰωνῶν ἰλαδὸν ἄσπετον ἔθνοσ ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν. Οἱ δ’ ἀνέμου λαιψηρὰ θεᾶσ βουλῇσιν ἀέντοσ Ἥρησ, ὄφρ’ ὤκιστα κακὸν Πελίαο δόμοισιν Αἰαίη Μήδεια Πελασγίδα γαῖαν ἵκηται, ἠοῖ ἐνὶ τριτάτῃ πρυμνήσια νηὸσ ἔδησαν Παφλαγόνων ἀκτῇσι, πάροιθ’ Ἅλυοσ ποταμοῖο. ἡ γάρ σφ’ ἐξαποβάντασ ἀρέσσασθαι θυέεσσιν ἠνώγει Ἑκάτην. καὶ δὴ τὰ μέν, ὅσσα θυηλὴν κούρη πορσανέουσα τιτύσκετο, μήτε τισ ἴστωρ εἰή, μήτ’ ἐμὲ θυμὸσ ἐποτρύνειεν ἀείδειν. ἅζομαι αὐδῆσαι· τό γε μὴν ἕδοσ ἐξέτι κείνου, ὅ ῥα θεᾷ ἡρ́ωεσ ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἔδειμαν, ἀνδράσιν ὀψιγόνοισι μένει καὶ τῆμοσ ἰδέσθαι. Αὐτίκα δ’ Αἰσονίδησ ἐμνήσατο, σὺν δὲ καὶ ὧλλοι ἡρ́ωεσ, Φινῆοσ, ὃ δὴ πλόον ἄλλον ἐείπεν ἐξ Αἰήσ ἔσσεσθαι· ἀνώιστοσ δ’ ἐτέτυκτο πᾶσιν ὁμῶσ. Ἄργοσ δὲ λιλαιομένοισ ἀγόρευσεν· "Νισσόμεθ’ Ὀρχομενὸν τὴν ἔχραεν ὔμμι περῆσαι νημερτὴσ ὅδε μάντισ, ὅτῳ ξυνέβητε πάροιθεν. ἔστιν γὰρ πλόοσ ἄλλοσ, ὃν ἀθανάτων ἱερῆεσ πέφραδον, οἳ Θήβησ Τριτωνίδοσ ἐκγεγάασιν. οὔπω τείρεα πάντα, τά τ’ οὐρανῷ εἱλίσσονται, οὐδέ τί πω Δαναῶν ἱερὸν γένοσ ἠε͂ν ἀκοῦσαι πευθομένοισ· οἰοῖ δ’ ἔσαν Ἀρκάδεσ Ἀπιδανῆεσ, Ἀρκάδεσ, οἳ καὶ πρόσθε σεληναίησ ὑδέονται ζώειν, φηγὸν ἔδοντεσ ἐν οὔρεσιν. οὐδὲ Πελασγὶσ χθὼν τότε κυδαλίμοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν, ἦμοσ ὅτ’ Ηἐρίη πολυλήιοσ ἐκλήιστο, μήτηρ Αἴγυπτοσ προτερηγενέων αἰζηῶν, καὶ ποταμὸσ Τρίτων ἠύρροοσ, ᾧ ὕπο πᾶσα ἄρδεται Ηἐρίη· Διόθεν δέ μιν οὔποτε δεύει ὄμβροσ· ἅλισ προχοῇσι δ’ ἀνασταχύουσιν ἄρουραι. ἔνθεν δή τινά φασι πέριξ διὰ πᾶσαν ὁδεῦσαι Εὐρώπην Ἀσίην τε βίῃ καὶ κάρτεϊ λαῶν σφωιτέρων θάρσει τε πεποιθότα· μυρία δ’ ἄστη νάσσατ’ ἐποιχόμενοσ, τὰ μὲν ἤ ποθι ναιετάουσιν, ἠὲ καὶ οὔ· πουλὺσ γὰρ ἄδην ἐπενήνοθεν αἰών. Αἰᾶ́ γε μὴν ἔτι νῦν μένει ἔμπεδον υἱωνοί τε τῶνδ’ ἀνδρῶν, οὓσ ὅσγε καθίσσατο ναιέμεν Αἰᾶν, οἳ δή τοι γραπτῦσ πατέρων ἕθεν εἰρύονται, κύρβιασ, οἷσ ἔνι πᾶσαι ὁδοὶ καὶ πείρατ’ ἐάσιν ὑγρῆσ τε τραφερῆσ τε πέριξ ἐπινισσομένοισιν. ἔστι δέ τισ ποταμόσ, ὕπατον κέρασ Ὠκεανοῖο, εὐρύσ τε προβαθήσ τε καὶ ὁλκάδι νηὶ περῆσαι· Ἴστρον μιν καλέοντεσ ἑκὰσ διετεκμήραντο· ὅσ δή τοι τείωσ μὲν ἀπείρονα τέμνετ’ ἄρουραν εἷσ οἰο͂σ· πηγαὶ γὰρ ὑπὲρ πνοιῆσ βορέαο Ῥιπαίοισ ἐν ὄρεσσιν ἀπόπροθι μορμύρουσιν. ἀλλ’ ὁπόταν Θρῃκῶν Σκυθέων τ’ ἐπιβήσεται οὔρουσ, ἔνθα διχῆ τὸ μὲν ἔνθα μετ’ ἠῴην ἅλα βάλλει τῇδ’ ὕδωρ, τὸ δ’ ὄπισθε βαθὺν διὰ κόλπον ἱήσιν σχιζόμενοσ πόντου Τρινακρίου εἰσανέχοντα, γαίῃ ὃσ ὑμετέρῃ παρακέκλιται, εἰ ἐτεὸν δὴ ὑμετέρησ γαίησ Ἀχελώιοσ ἐξανίησιν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION