Apollodorus, Argonautica, book 4 3:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 4 3:)

Ἦμοσ δ’ ἀνέρεσ ὕπνον ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἐβάλοντο ἀγρόται, οἵ τε κύνεσσι πεποιθότεσ οὔποτε νύκτα ἄγχαυρον κνώσσουσιν, ἀλευάμενοι φάοσ ἠοῦσ, μὴ πρὶν ἀμαλδύνῃ θηρῶν στίβον ἠδὲ καὶ ὀδμὴν θηρείην λευκῇσιν ἐνισκίμψασα βολῇσιν· τῆμοσ ἄρ’ Αἰσονίδησ κούρη τ’ ἀπὸ νηὸσ ἔβησαν ποιήεντ’ ἀνὰ χῶρον, ἵνα κριοῦ καλέονται εὐναί, ὅθι πρῶτον κεκμηότα γούνατ’ ἔκαμψεν, νώτοισιν φορέων Μινυήιον υἷ’ Ἀθάμαντοσ. ἐγγύθι δ’ αἰθαλόεντα πελεν βωμοῖο θέμεθλα, ὅν ῥά ποτ’ Αἰολίδησ Διὶ Φυξίῳ εἵσατο Φρίξοσ, ῥέζων κεῖνο τέρασ παγχρύσεον, ὥσ οἱ ἐείπεν Ἑρμείασ πρόφρων ξυμβλήμενοσ. ἔνθ’ ἄρα τούσγε Ἄργου φραδμοσύνῃσιν ἀριστῆεσ μεθέηκαν. τὼ δὲ δι’ ἀτραπιτοῖο μεθ’ ἱερὸν ἄλσοσ ἵκοντο, φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ᾗ ἔπι κῶασ βέβλητο, νεφέλῃ ἐναλίγκιον, ἥ τ’ ἀνιόντοσ ἠελίου φλογερῇσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν. αὐτὰρ ὁ ἀντικρὺ περιμήκεα τείνετο δειρὴν ὀξὺσ ἀύπνοισιν προϊδὼν ὄφισ ὀφθαλμοῖσιν νισσομένουσ, ῥοίζει δὲ πελώριον· ἀμφὶ δὲ μακραὶ ἠιόνεσ ποταμοῖο καὶ ἄσπετον ἰάχεν ἄλσοσ. ἔκλυον οἳ καὶ πολλὸν ἑκὰσ Τιτηνίδοσ Αἰήσ Κολχίδα γῆν ἐνέμοντο παρὰ προχοῇσι Αύκοιο, ὅσ τ’ ἀποκιδνάμενοσ ποταμοῦ κελάδοντοσ Ἀράξεω Φάσιδι συμφέρεται ἱερὸν ῥόον· οἱ δὲ συνάμφω Καυκασίην ἅλαδ’ εἰσ ἓν ἐλαυνόμενοι προχέουσιν. δείματι δ’ ἐξέγροντο λεχωίδεσ, ἀμφὶ δὲ παισὶν νηπιάχοισ, οἵ τέ σφιν ὑπ’ ἀγκαλίδεσσιν ἰαυόν, ῥοίζῳ παλλομένοισ χεῖρασ βάλον ἀσχαλόωσαι. ὡσ δ’ ὅτε τυφομένησ ὕλησ ὕπερ αἰθαλόεσσαι καπνοῖο στροφάλιγγεσ ἀπείριτοι εἱλίσσονται, ἄλλη δ’ αἶψ’ ἑτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρὸ νειόθεν εἰλίγγοισιν ἐπήοροσ ἐξανιοῦσα· ὧσ τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίασ ἐλέλιξεν ῥυμβόνασ ἀζαλέῃσιν ἐπηρεφέασ φολίδεσσιν. τοῖο δ’ ἑλισσομένοιο κατ’ ὄμματα νίσσετο κούρη, Ὕπνον ἀοσσητῆρα, θεῶν ὕπατον, καλέουσα ἡδείῃ ἐνοπῇ, θέλξαι τέρασ· αὐε͂ δ’ ἄνασσαν νυκτιπόλον, χθονίην, εὐαντέα δοῦναι ἐφορμήν. εἵπετο δ’ Αἰσονίδησ πεφοβημένοσ, αὐτὰρ ὅγ’ ἤδη οἴμῃ θελγόμενοσ δολιχὴν ἀνελύετ’ ἄκανθαν γηγενέοσ σπείρησ, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα, οἱο͂ν ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον· ἀλλὰ καὶ ἔμπησ ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν ἀείρασ ἀμφοτέρουσ ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν. ἡ δέ μιν ἀρκεύθοιο νέον τετμηότι θαλλῷ βάπτουσ’ ἐκ κυκεῶνοσ ἀκήρατα φάρμακ’ ἀοιδαῖσ ῥαῖνε κατ’ ὀφθαλμῶν· περί τ’ ἀμφί τε νήριτοσ ὀδμὴ φαρμάκου ὕπνον ἔβαλλε· γένυν δ’ αὐτῇ ἐνὶ χώρῃ θῆκεν ἐρεισάμενοσ· τὰ δ’ ἀπείρονα πολλὸν ὀπίσσω κύκλα πολυπρέμνοιο διὲξ ὕλησ τετάνυστο. ἔνθα δ’ ὁ μὲν χρύσειον ἀπὸ δρυὸσ αἴνυτο κῶασ, κούρησ κεκλομένησ· ἡ δ’ ἔμπεδον ἑστηυῖα φαρμάκῳ ἔψηχεν θηρὸσ κάρη, εἰσόκε δή μιν αὐτὸσ ἑὴν ἐπὶ νῆα παλιντροπάασθαι Ιἤσων ἤνωγεν, λεῖπεν δὲ πολύσκιον ἄλσοσ Ἄρηοσ. ὡσ δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένοσ αἴγλην ὑψόθεν ἐξανέχουσαν ὑπωροφίου θαλάμοιο λεπταλέῳ ἑανῷ ὑποΐσχεται· ἐν δέ οἱ ἦτορ χαίρει δερκομένησ καλὸν σέλασ· ὧσ τότ’ Ιἤσων γηθόσυνοσ μέγα κῶασ ἑαῖσ ἐναείρατο χερσίν· καί οἱ ἐπὶ ξανθῇσι παρηίσιν ἠδὲ μετώπῳ μαρμαρυγῇ ληνέων φλογὶ εἴκελον ἷζεν ἔρευθοσ. ὅσση δὲ ῥινὸσ βοὸσ ἤνιοσ ἢ ἐλάφοιο γίγνεται, ἥν τ’ ἀγρῶσται ἀχαιινέην καλέουσιν, τόσσον ἐήν πάντῃ χρύσεον ἐφύπερθεν ἀώτον. βεβρίθει λήνεσσιν ἐπηρεφέσ· ἤλιθα δὲ χθὼν αἰὲν ὑποπρὸ ποδῶν ἀμαρύσσετο νισσομένοιο. ἠιέ δ’ ἄλλοτε μὲν λαιῷ ἐπιειμένοσ ὤμῳ αὐχένοσ ἐξ ὑπάτοιο ποδηνεκέσ, ἄλλοτε δ’ αὖτε εἴλει ἀφασσόμενοσ· περὶ γὰρ δίεν, ὄφρα ἓ μή τισ ἀνδρῶν ἠὲ θεῶν νοσφίσσεται ἀντιβολήσασ.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION