Apollodorus, Argonautica, book 3 15:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 15:)

"Ὦ φίλαι, ἦ μέγα δή τι παρήλιτον, οὐδ’ ἐνόησα μὴ ἴμεν ἀλλοδαποῖσι μετ’ ἀνδράσιν, οἵ τ’ ἐπὶ γαῖαν ἡμετέρην στρωφῶσιν. ἀμηχανίῃ βεβόληται πᾶσα πόλισ· τὸ καὶ οὔτισ ἀνήλυθε δεῦρο γυναικῶν τάων, αἳ τὸ πάροιθεν ἐπημάτιαι ἀγέρονται. ἀλλ’ ἐπεὶ οὖν ἱκόμεσθα, καὶ οὔ νύ τισ ἄλλοσ ἔπεισιν, εἰ δ’ ἄγε μολπῇ θυμὸν ἀφειδείωσ κορέσωμεν μειλιχίῃ, τὰ δὲ καλὰ τερείνησ ἄνθεα ποίησ λεξάμεναι τότ’ ἔπειτ’ αὐτὴν ἀπονισσόμεθ’ ὡρ́ην. καὶ δέ κε σὺν πολέεσσιν ὀνείασιν οἴκαδ’ ἵκοισθε ἤματι τῷ, εἴ μοι συναρέσσετε τήνδε μενοινήν. Ἄργοσ γάρ μ’ ἐπέεσσι παρατρέπει, ὧσ δὲ καὶ αὐτὴ Χαλκιόπη· τὰ δὲ σῖγα νόῳ ἔχετ’ εἰσαϊούσαι ἐξ ἐμέθεν, μὴ πατρὸσ ἐσ οὐάτα μῦθοσ ἵκηται. τὸν ξεῖνόν με κέλονται, ὅτισ περὶ βουσὶν ὑπέστη, δῶρ’ ἀποδεξαμένην ὀλοῶν ῥύσασθαι ἀέθλων. αὐτὰρ ἐγὼ τὸν μῦθον ἐπῄνεον, ἠδὲ καὶ αὐτὸν κέκλομαι εἰσ ὠπὴν ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἱκέσθαι, ὄφρα τὰ μὲν δασόμεσθα μετὰ σφίσιν, εἴ κεν ὀπάσσῃ δῶρα φέρων, τῷ δ’ αὖτε κακώτερον ἄλλο πόρωμεν φάρμακον. ἀλλ’ ἀπονόσφι πέλεσθέ μοι, εὖτ’ ἂν ἵκηται. " Ὧσ ηὔδα· πάσῃσι δ’ ἐπίκλοποσ ἥνδανε μῆτισ. αὐτίκα δ’ Αἰσονίδην ἑτάρων ἄπο μοῦνον ἐρύσσασ Ἄργοσ, ὅτ’ ἤδη τήνδε κασιγνήτων ἐσάκουσεν ἠερίην Ἑκάτησ ἱερὸν μετὰ νηὸν ἰοῦσαν, ἦγε διὲκ πεδίου· ἅμα δέ σφισιν εἵπετο Μόψοσ Ἀμπυκίδησ, ἐσθλὸσ μὲν ἐπιπροφανέντασ ἐνισπεῖν οἰωνούσ, ἐσθλὸσ δὲ σὺν εὖ φράσσασθαι ἰοῦσιν. Ἔνθ’ οὔπω τισ τοῖοσ ἐπὶ προτέρων γένετ’ ἀνδρῶν, οὔθ’ ὅσοι ἐξ αὐτοῖο Διὸσ γένοσ, οὔθ’ ὅσοι ἄλλων ἀθανάτων ἡρ́ωεσ ἀφ’ αἵματοσ ἐβλάστησαν, οἱο͂ν Ιἤσονα θῆκε Διὸσ δάμαρ ἤματι κείνῳ ἠμὲν ἐσάντα ἰδεῖν, ἠδὲ προτιμυθήσασθαι. τὸν καὶ παπταίνοντεσ ἐθάμβεον αὐτοὶ ἑταῖροι λαμπόμενον χαρίτεσσιν· ἐγήθησεν δὲ κελεύθῳ Ἀμπυκίδησ, ἤδη που ὀισσάμενοσ τὰ ἕκαστα. Ἔστι δέ τισ πεδίοιο κατὰ στίβον ἐγγύθι νηοῦ αἴγειροσ φύλλοισιν ἀπειρεσίοισ κομόωσα, τῇ θαμὰ δὴ λακέρυζαι ἐπηυλίζοντο κορῶναι. τάων τισ μεσσηγὺσ ἀνὰ πτερὰ κινήσασα ὑψοῦ ἐπ’ ἀκρεμόνων Ἥρησ ἠνίπαπε βουλάσ· "Ἀκλειὴσ ὅδε μάντισ, ὃσ οὐδ’ ὅσα παῖδεσ ἴσασιν οἶδε νόῳ φράσσασθαι, ὁθούνεκεν οὔτε τι λαρὸν οὔτ’ ἐρατὸν κούρη κεν ἔποσ προτιμυθήσαιτο ἠιθέῳ, εὖτ’ ἄν σφιν ἐπήλυδεσ ἄλλοι ἕπωνται. ἔρροισ, ὦ κακόμαντι, κακοφραδέσ· οὔτε σε Κύπρισ, οὔτ’ ἀγανοὶ φιλέοντεσ ἐπιπνείουσιν Ἔρωτεσ. " Ἴσκεν ἀτεμβομένη· μείδησε δὲ Μόψοσ ἀκούσασ ὀμφὴν οἰωνοῖο θεήλατον, ὧδέ τ’ ἐείπεν· "Τύνη μὲν νηόνδε θεᾶσ ἴθι, τῷ ἔνι κούρην δήεισ, Αἰσονίδη· μάλα δ’ ἠπίῃ ἀντιβολήσεισ Κύπριδοσ ἐννεσίῃσ, ἥ τοι συνέριθοσ ἀέθλων ἔσσεται, ὡσ δὴ καὶ πρὶν Ἀγηνορίδησ φάτο Φινεύσ. νῶι δ’, ἐγὼν Ἄργοσ τε, δεδεγμένοι, εὖτ’ ἂν ἵκηαι, τῷδ’ αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ ἀπεσσόμεθ’· οἰόθι δ’ αὐτὸσ λίσσεό μιν πυκινοῖσι παρατροπέων ἐπέεσσιν.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION