Apollodorus, Argonautica, book 2 5:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 2 5:)

Τὼ μὲν ἔπειθ’ ὁρ́κοισιν ἀλαλκέμεναι μενέαινον. αἶψα δὲ κουρότεροι πεπονήατο δαῖτα γέροντι, λοίσθιον Ἁρπυίῃσιν ἑλώριον· ἐγγύθι δ’ ἄμφω στῆσαν, ἵνα ξιφέεσσιν ἐπεσσυμένασ ἐλάσειαν. καὶ δὴ τὰ πρώτισθ’ ὁ γέρων ἔψαυεν ἐδωδῆσ· αἱ δ’ ἄφαρ ἠύτ’ ἀέλλαι ἀδευκέεσ, ἢ στεροπαὶ ὥσ, ἀπρόφατοι νεφέων ἐξάλμεναι ἐσσεύοντο κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύοσ· οἱ δ’ ἐσιδόντεσ ἡρ́ωεσ μεσσηγὺσ ἀνίαχον· αἱ δ’ ἅμ’ ἀυτῇ πάντα καταβρόξασαι ὑπὲρ πόντοιο φέροντο τῆλε παρέξ· ὀδμὴ δὲ δυσάσχετοσ αὖθι λέλειπτο. τάων δ’ αὖ κατόπισθε δύω υἱε͂σ Βορέαο φάσγαν’ ἐπισχόμενοι ὀπίσω θέον. ἐν γὰρ ἑήκεν Ζεὺσ μένοσ ἀκάματόν σφιν· ἀτὰρ Διὸσ οὔ κεν ἑπέσθην νόσφιν, ἐπεὶ ζεφύροιο παραΐσσεσκον ἀέλλασ αἰέν. ὅτ’ ἐσ Φινῆα καὶ ἐκ Φινῆοσ ἰοιέν. ὡσ δ’ ὅτ’ ἐνὶ κνημοῖσι κύνεσ δεδαημένοι ἄγρη; ἢ αἶγασ κεραοὺσ ἠὲ πρόκασ ἰχνεύοντεσ θείωσιν, τυτθὸν δὲ τιταινόμενοι μετόπισθεν ἄκρῃσ ἐν γενύεσσι μάτην ἀράβησαν ὀδόντασ· ὧσ Ζήτησ Κάλαΐσ τε μάλα σχεδὸν ἀίσσοντεσ τάων ἀκροτάτῃσιν ἐπέχραον ἤλιθα χερσίν. καί νύ κε δή σφ’ ἀέκητι θεῶν διεδηλήσαντο πολλὸν ἑκὰσ νήσοισιν ἔπι Πλωτῇσι κιχόντεσ, εἰ μὴ ἄρ’ ὠκέα ͂Ἰρισ ἴδεν, κατὰ δ’ αἰθέροσ ἆλτο οὐρανόθεν, καὶ τοῖα παραιφαμένη κατέρυκεν· "Οὐ θέμισ, ὦ υἱεῖσ Βορέω, ξιφέεσσιν ἐλάσσαι Ἁρπυίασ, μεγάλοιο Διὸσ κύνασ· ὁρ́κια δ’ αὐτὴ δώσω ἐγών, ὡσ οὔ οἱ ἔτι χρίμψουσιν ἰοῦσαι. " Ὧσ φαμένη λοιβὴν Στυγὸσ ὤμοσεν, ἥ τε θεοῖσιν ῥιγίστη πάντεσσιν ὀπιδνοτάτη τε τέτυκται, μὴ μὲν Ἀγηνορίδαο δόμοισ ἔτι τάσδε πελάσσαι εἰσαῦτισ Φινῆοσ, ἐπεὶ καὶ μόρσιμον ἠε͂ν. οἱ δ’ ὁρ́κῳ εἴξαντεσ ὑπέστρεφον ἂψ ἐπὶ νῆα σώεσθαι. Στροφάδασ δὲ μετακλείουσ’ ἄνθρωποι νήσουσ τοῖό γ’ ἕκητι, πάροσ Πλωτὰσ καλέοντεσ. Ἄρπυιαί τ’ ͂Ἰρίσ τε διέτμαγεν. αἱ μὲν ἔδυσαν κευθμῶνα Κρήτησ Μινωίδοσ· ἡ δ’ ἀνόρουσεν Οὔλυμπόνδε, θοῇσι μεταχρονίη πτερύγεσσιν. Τόφρα δ’ ἀριστῆεσ πινόεν περὶ δέρμα γέροντοσ πάντῃ φοιβήσαντεσ ἐπικριδὸν ἱρεύσαντο μῆλα, τά τ’ ἐξ Ἀμύκοιο λεηλασίησ ἐκόμισσαν. αὐτὰρ ἐπεὶ μέγα δόρπον ἐνὶ μεγάροισιν ἔθεντο, δαίνυνθ’ ἑζόμενοι· σὺν δέ σφισι δαίνυτο Φινεὺσ ἁρπαλέωσ, οἱο͂́ν τ’ ἐν ὀνείρασι θυμὸν ἰαίνων. ἔνθα δ’, ἐπεὶ δόρποιο κορέσσαντ’ ἠδὲ ποτῆτοσ, παννύχιοι Βορέω μένον υἱέασ ἐγρήσσοντεσ. αὐτὸσ δ’ ἐν μέσσοισι παρ’ ἐσχάρῃ ἧστο γεραιὸσ πείρατα ναυτιλίησ ἐνέπων ἄνυσίν τε κελεύθου· "Κλῦτέ νυν. οὐ μὲν πάντα πέλει θέμισ ὔμμι δαῆναι ἀτρεκέσ· ὅσσα δ’ ὄρωρε θεοῖσ φίλον, οὐκ ἐπικεύσω. ἀασάμην καὶ πρόσθε Διὸσ νόον ἀφραδίῃσιν χρείων ἑξείησ τε καὶ ἐσ τέλοσ. ὧδε γὰρ αὐτὸσ βούλεται ἀνθρώποισ ἐπιδευέα θέσφατα φαίνειν μαντοσύνησ, ἵνα καί τι θεῶν χατέωσι νόοιο.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION