Apollodorus, Argonautica, book 1 10:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 1 10:)

Ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν αὐδῇ. τοὶ δ’ ἄμοτον λήξαντοσ ἔτι προύχοντο κάρηνα πάντεσ ὁμῶσ ὀρθοῖσιν ἐπ’ οὐάσιν ἠρεμέοντεσ κηληθμῷ· τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον ἀοιδῆσ. οὐδ’ ἐπὶ δὴν μετέπειτα κερασσάμενοι Διὶ λοιβάσ, ἣ θέμισ, ἑστηῶτεσ ἐπὶ γλώσσῃσι χέοντο αἰθομέναισ, ὕπνου δὲ διὰ κνέφασ ἐμνώοντο. Αὐτὰρ ὅτ’ αἰγλήεσσα φαεινοῖσ ὄμμασιν Ηὢσ Πηλίου αἰπεινὰσ ἴδεν ἄκριασ, ἐκ δ’ ἀνέμοιο εὔδιοι ἐκλύζοντο τινασσομένησ ἁλὸσ ἄκραι, δὴ τότ’ ἀνέγρετο Τῖφυσ· ἄφαρ δ’ ὀρόθυνεν ἑταίρουσ βαινέμεναί τ’ ἐπὶ νῆα καὶ ἀρτύνασθαι ἐρετμά. σμερδαλέον δὲ λιμὴν Παγασήιοσ ἠδὲ καὶ αὐτὴ Πηλιὰσ ἰάχεν Ἀργὼ ἐπισπέρχουσα νέεσθαι. ἐν γάρ οἱ δόρυ θεῖον ἐλήλατο, τό ῥ’ ἀνὰ μέσσην στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδοσ ἡρ́μοσε φηγοῦ. οἱ δ’ ἀνὰ σέλματα βάντεσ ἐπισχερὼ ἀλλήλοισιν, ὡσ ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ᾧ ἐνὶ χώρῳ, εὐκόσμωσ σφετέροισι παρ’ ἔντεσιν ἑδριόωντο. μέσσῳ δ’ Ἀγκαῖοσ μέγα τε σθένοσ Ἡρακλῆοσ ἵζανον· ἄγχι δέ οἱ ῥόπαλον θέτο, καί οἱ ἔνερθεν ποσσὶν ὑπεκλύσθη νηὸσ τρόπισ. · εἵλκετο δ’ ἤδη πείσματα, καὶ μέθυ λεῖβον ὕπερθ’ ἁλόσ. αὐτὰρ Ιἤσων δακρυόεισ γαίησ ἀπὸ πατρίδοσ ὄμματ’ ἔνεικεν. οἱ δ’, ὥστ’ ἠίθεοι Φοίβῳ χορὸν ἢ ἐνὶ Πυθοῖ ᾔ που ἐν Ὀρτυγίῃ, ἢ ἐφ’ ὕδασιν Ἰσμηνοῖο στησάμενοι, φόρμιγγοσ ὑπαὶ περὶ βωμὸν ὁμαρτῇ ἐμμελέωσ κραιπνοῖσι πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν· ὧσ οἱ ὑπ’ Ὀρφῆοσ κιθάρῃ πέπληγον ἐρετμοῖσ πόντου λάβρον ὕδωρ, ἐπὶ δὲ ῥόθια κλύζοντο· ἀφρῷ δ’ ἔνθα καὶ ἔνθα κελαινὴ κήκιεν ἅλμη δεινὸν μορμύρουσα ἐρισθενέων μένει ἀνδρῶν. στράπτε δ’ ὑπ’ ἠελίῳ φλογὶ εἴκελα νηὸσ ἰούσησ τεύχεα· μακραὶ δ’ αἰὲν ἐλευκαίνοντο κέλευθοι, ἀτραπὸσ ὣσ χλοεροῖο διειδομένη πεδίοιο. πάντεσ δ’ οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνῳ νῆα καὶ ἡμιθέων ἀνδρῶν μένοσ, οἳ τότ’ ἄριστοι πόντον ἐπιπλώεσκον· ἐπ’ ἀκροτάτῃσι δὲ νύμφαι Πηλιάδεσ κορυφῇσιν ἐθάμβεον εἰσορόωσαι ἔργον Ἀθηναίησ Ἰτωνίδοσ, ἠδὲ καὶ αὐτοὺσ ἡρ́ωασ χείρεσσιν ἐπικραδάοντασ ἐρετμά. αὐτὰρ ὅγ’ ἐξ ὑπάτου ὄρεοσ κίεν ἄγχι θαλάσσησ Χείρων Φιλλυρίδησ, πολιῇ δ’ ἐπὶ κύματοσ ἀγῇ τέγγε πόδασ, καὶ πολλὰ βαρείῃ χειρὶ κελεύων, νόστον ἐπευφήμησεν ἀκηδέα νισσομένοισιν. σὺν καί οἱ παράκοιτισ ἐπωλένιον φορέουσα Πηλεΐδην Ἀχιλῆα, φίλῳ δειδίσκετο πατρί. Οἱ δ’ ὅτε δὴ λιμένοσ περιηγέα κάλλιπον ἀκτὴν φραδμοσύνῃ μήτι τε δαΐφρονοσ Ἁγνιάδαο Τίφυοσ, ὅσ ῥ’ ἐνὶ χερσὶν ἐύξοα τεχνηέντωσ πηδάλι’ ἀμφιέπεσκ’, ὄφρ’ ἔμπεδον ἐξιθύνοι, δή ῥα τότε μέγαν ἱστὸν ἐνεστήσαντο μεσόδμῃ, δῆσαν δὲ προτόνοισι, τανυσσάμενοι ἑκάτερθεν, κὰδ δ’ αὐτοῦ λίνα χεῦαν, ἐπ’ ἠλακάτην ἐρύσαντεσ. ἐν δὲ λιγὺσ πέσεν οὖροσ· ἐπ’ ἰκριόφιν δὲ κάλωασ ξεστῇσιν περόνῃσι διακριδὸν ἀμφιβαλόντεσ Τισαίην εὔκηλοι ὑπὲρ δολιχὴν θέον ἄκρην. τοῖσι δὲ φορμίζων εὐθήμονι μέλπεν ἀοιδῇ Οἰάγροιο πάισ νηοσσόον εὐπατέρειαν Ἄρτεμιν, ἣ κείνασ σκοπιὰσ ἁλὸσ ἀμφιέπεσκεν ῥυομένη καὶ γαῖαν Ιὠλκίδα· τοὶ δὲ βαθείησ ἰχθύεσ ἀίσσοντεσ ὕπερθ’ ἁλόσ, ἄμμιγα παύροισ ἄπλετοι, ὑγρὰ κέλευθα διασκαίροντεσ ἕποντο. ὡσ δ’ ὁπότ’ ἀγραύλοιο κατ’ ἴχνια σημαντῆροσ μυρία μῆλ’ ἐφέπονται ἄδην κεκορημένα ποίησ εἰσ αὖλιν, ὁ δέ τ’ εἶσι πάροσ σύριγ γι λιγείῃ καλὰ μελιζόμενοσ νόμιον μέλοσ, ὧσ ἄρα τοίγε ὡμάρτευν· τὴν δ’ αἰὲν ἐπασσύτεροσ φέρεν οὖροσ.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION