Apollodorus, Argonautica, book 1 9:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 1 9:)

Ὧσ ἄρ’ ἔφη· κοῦροι δὲ θεοπροπίησ ἀίοντεσ νόστῳ μὲν γήθησαν, ἄχοσ δ’ ἕλεν Ἴδμονοσ αἴσῃ. ἦμοσ δ’ ἠέλιοσ σταθερὸν παραμείβεται ἦμαρ, αἱ δὲ νέον σκοπέλοισιν ὑποσκιόωνται ἄρουραι, δειελινὸν κλίνοντοσ ὑπὸ ζόφον ἠελίοιο, τῆμοσ ἄρ’ ἤδη πάντεσ ἐπὶ ψαμάθοισι βαθεῖαν φυλλάδα χευάμενοι πολιοῦ πρόπαρ αἰγιαλοῖο κέκλινθ’ ἑξείησ· παρὰ δέ σφισι μυρί’ ἔκειτο εἴδατα, καὶ μέθυ λαρόν, ἀφυσσαμένων προχόῃσιν οἰνοχόων· μετέπειτα δ’ ἀμοιβαδὶσ ἀλλήλοισιν μυθεῦνθ’, οἱᾶ́ τε πολλὰ νέοι παρὰ δαιτὶ καὶ οἴνῳ τερπνῶσ ἑψιόωνται, ὅτ’ ἀάτοσ ὕβρισ ἀπείη. ἔνθ’ αὖτ’ Αἰσονίδησ μὲν ἀμήχανοσ εἰν ἑοῖ αὐτῷ πορφύρεσκεν ἕκαστα κατηφιόωντι ἐοικώσ. τὸν δ’ ἄρ’ ὑποφρασθεὶσ μεγάλῃ ὀπὶ νείκεσεν Ἴδασ· "Αἰσονίδη, τίνα τήνδε μετὰ φρεσὶ μῆτιν ἑλίσσεισ; αὔδα ἐνὶ μέσσοισι τεὸν νόον. ἠε͂́ σε δαμνᾷ τάρβοσ ἐπιπλόμενον, τό τ’ ἀνάλκιδασ ἄνδρασ ἀτύζει; ἴστω νῦν δόρυ θοῦρον, ὅτῳ περιώσιον ἄλλων κῦδοσ ἐνὶ πτολέμοισιν ἀείρομαι, οὐδέ μ’ ὀφέλλει Ζεὺσ τόσον, ὁσσάτιόν περ ἐμὸν δόρυ, μή νύ τι πῆμα λοίγιον ἔσσεσθαι, μηδ’ ἀκράαντον ἀέθλον Ἴδεω ἑσπομένοιο, καὶ εἰ θεὸσ ἀντιόῳτο. τοῖόν μ’ Ἀρήνηθεν ἀοσσητῆρα κομίζεισ. " Ἦ, καὶ ἐπισχόμενοσ πλεῖον δέπασ ἀμφοτέρῃσιν πῖνε χαλίκρητον λαρὸν μέθυ· δεύετο δ’ οἴνῳ χείλεα, κυάνεαί τε γενειάδεσ· οἱ δ’ ὁμάδησαν πάντεσ ὁμῶσ, Ἴδμων δὲ καὶ ἀμφαδίην ἀγόρευσεν· "Δαιμόνιε, φρονέεισ ὀλοφώια καὶ πάροσ αὐτῷ. ἠε͂́ τοι εἰσ ἄτην ζωρὸν μέθυ θαρσαλέον κῆρ οἰδάνει ἐν στήθεσσι, θεοὺσ δ’ ἀνέηκεν ἀτίζειν; ἄλλοι μῦθοι ἐάσι παρήγοροι, οἷσί περ ἀνὴρ θαρσύνοι ἕταρον· σὺ δ’ ἀτάσθαλα πάμπαν ἐείπασ, τοῖα φάτισ καὶ τοὺσ πρὶν ἐπιφλύειν μακάρεσσιν υἱᾶσ Ἀλωιάδασ, οἷσ οὐδ’ ὅσον ἰσοφαρίζεισ ἠνορέην· ἔμπησ δὲ θοοῖσ ἐδάμησαν ὀιστοῖσ ἄμφω Λητοΐδαο, καὶ ἴφθιμοί περ ἐόντεσ. " Ὧσ ἔφατ’· ἐκ δ’ ἐγέλασσεν ἄδήν Ἀφαρήιοσ Ἴδασ καί μιν ἐπιλλίζων ἠμείβετο κερτομίοισιν· "Ἄγρει νυν τόδε σῇσι θεοπροπίῃσιν ἐνίσπεσ, εἰ καὶ ἐμοὶ τοιόνδε θεοὶ τελέουσιν ὄλεθρον, οἱο͂ν Ἀλωιάδῃσι πατὴρ τεὸσ ἐγγυάλιξεν. φράζεο δ’ ὅππωσ χεῖρασ ἐμὰσ σόοσ ἐξαλέοιο, χρειὼ θεσπίζων μεταμώνιον εἴ κεν ἁλῴησ. " Χώετ’ ἐνιπτάζων· προτέρω δέ κε νεῖκοσ ἐτύχθη, εἰ μὴ δηριόωντασ ὁμοκλήσαντεσ ἑταῖροι αὐτόσ τ’ Αἰσονίδησ κατερήτυεν· ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺσ λαιῇ ἀνασχόμενοσ κίθαριν πείραζεν ἀοιδῆσ. Ηεἴδεν δ’ ὡσ γαῖα καὶ οὐρανὸσ ἠδὲ θάλασσα, τὸ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι μιῇ συναρηρότα μορφῇ, νείκεοσ ἐξ ὀλοοῖο διέκριθεν ἀμφὶσ ἕκαστα· ἠδ’ ὡσ ἔμπεδον αἰὲν ἐν αἰθέρι τέκμαρ ἔχουσιν ἄστρα σεληναίη τε καὶ ἠελίοιο κέλευθοι· οὔρεά θ’ ὡσ ἀνέτειλε, καὶ ὡσ ποταμοὶ κελάδοντεσ αὐτῇσιν νύμφῃσι καὶ ἑρπετὰ πάντ’ ἐγένοντο. ἠείδεν δ’ ὡσ πρῶτον Ὀφίων Εὐρυνόμη τε Ὠκεανὶσ νιφόεντοσ ἔχον κράτοσ Οὐλύμποιο· ὥσ τε βίῃ καὶ χερσὶν ὁ μὲν Κρόνῳ εἴκαθε τιμῆσ, ἡ δὲ Ῥέῃ, ἔπεσον δ’ ἐνὶ κύμασιν Ὠκεανοῖο· οἱ δὲ τέωσ μακάρεσσι θεοῖσ Τιτῆσιν ἄνασσον, ὄφρα Ζεὺσ ἔτι κοῦροσ, ἔτι φρεσὶ νήπια εἰδώσ, Δικταῖον ναίεσκεν ὑπὸ σπέοσ· οἱ δέ μιν οὔπω γηγενέεσ Κύκλωπεσ ἐκαρτύναντο κεραυνῷ, βροντῇ τε στεροπῇ τε· τὰ γὰρ Διὶ κῦδοσ ὀπάζει.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION