Aeschylus, Seven Against Thebes, episode 4:

(아이스킬로스, 테바이를 공격한 일곱 장수, episode 4:)

Ἐτεόκλεεσ, φέριστε Καδμείων ἄναξ, ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ στρατοῦ φέρων, αὐτὸσ κατόπτησ δ’ εἴμ’ ἐγὼ τῶν πραγμάτων· ἄνδρεσ γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται, ταυροσφαγοῦντεσ ἐσ μελάνδετον σάκοσ καὶ θιγγάνοντεσ χερσὶ ταυρείου φόνου, Ἄρη τ’, Ἐνυώ, καὶ φιλαίματον Φόβον ὡρκωμότησαν ἢ πόλει κατασκαφὰσ θέντεσ λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, ἢ γῆν θανόντεσ τήνδε φυράσειν φόνῳ· μνημεῖά θ’ αὑτῶν τοῖσ τεκοῦσιν ἐσ δόμουσ πρὸσ ἁρ́μ’ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ λείβοντεσ· οἶκτοσ δ’ οὔτισ ἦν διὰ στόμα. σιδηρόφρων γὰρ θυμὸσ ἀνδρείᾳ φλέγων ἔπνει, λεόντων ὡσ Ἄρη δεδορκότων. καὶ τῶνδε πύστισ οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται· κληρουμένουσ δ’ ἔλειπον, ὡσ πάλῳ λαχὼν ἕκαστοσ αὐτῶν πρὸσ πύλασ ἄγοι λόχον. πρὸσ ταῦτ’ ἀρίστουσ ἄνδρασ ἐκκρίτουσ πόλεωσ πυλῶν ἐπ’ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχοσ· ἐγγὺσ γὰρ ἤδη πάνοπλοσ Ἀργείων στρατὸσ χωρεῖ, κονίει, πεδία δ’ ἀργηστὴσ ἀφρὸσ χραίνει σταλαγμοῖσ ἱππικῶν ἐκ πλευμόνων. σὺ δ’ ὥστε ναὸσ κεδνὸσ οἰακοστρόφοσ φράξαι πόλισμα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰσ Ἄρεωσ· βοᾷ γὰρ κῦμα χερσαῖον στρατοῦ· καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστισ ὤκιστοσ λαβέ· κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου εἰδὼσ τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴσ ἔσῃ. ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί, Ἀρά τ’ Ἐρινὺσ πατρὸσ ἡ μεγασθενήσ, μή μοι πόλιν γε πρυμνόθεν πανώλεθρον ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, Ἑλλάδοσ φθόγγον χέουσαν, καὶ δόμουσ ἐφεστίουσ· ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδμου πόλιν ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε σχεθεῖν· γένεσθε δ’ ἀλκή· ξυνὰ δ’ ἐλπίζω λέγειν· πόλισ γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονασ τίει.

상위

Seven Against Thebes (테바이를 공격한 일곱 장수)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION