Aeschylus, Libation Bearers, episode 1:

(아이스킬로스, Libation Bearers, episode 1:)

καὶ μὴν ἀμεμφῆ τόνδ’ ἐτείνατον λόγον, τίμημα τύμβου τῆσ ἀνοιμώκτου τύχησ. τὰ δ’ ἄλλ’, ἐπειδὴ δρᾶν κατώρθωσαι φρενί, ἔρδοισ ἂν ἤδη δαίμονοσ πειρώμενοσ. ἔσται· πυθέσθαι δ’ οὐδέν ἐστ’ ἔξω δρόμου, πόθεν χοὰσ ἔπεμψεν, ἐκ τίνοσ λόγου μεθύστερον τιμῶσ’ ἀνήκεστον πάθοσ; θανόντι δ’ οὐ φρονοῦντι δειλαία χάρισ ἐπέμπετ’· οὐκ ἔχοιμ’ ἂν εἰκάσαι τόδε. τὰ δῶρα μείω δ’ ἐστὶ τῆσ ἁμαρτίασ. τὰ πάντα γάρ τισ ἐκχέασ ἀνθ’ αἵματοσ ἑνόσ, μάτην ὁ μόχθοσ· ὧδ’ ἔχει λόγοσ. θέλοντι δ’, εἴπερ οἶσθ’, ἐμοὶ φράσον τάδε. οἶδ’, ὦ τέκνον, παρῆ γάρ· ἔκ τ’ ὀνειράτων καὶ νυκτιπλάγκτων δειμάτων πεπαλμένη χοὰσ ἔπεμψε τάσδε δύσθεοσ γυνή. ἦ καὶ πέπυσθε τοὔναρ, ὥστ’ ὀρθῶσ φράσαι; τεκεῖν δράκοντ’ ἔδοξεν, ὡσ αὐτὴ λέγει. καὶ ποῖ τελευτᾷ καὶ καρανοῦται λόγοσ; ἐν ι παιδὸσ ὁρμίσαι δίκην. τίνοσ βορᾶσ χρῄζοντα, νεογενὲσ δάκοσ; αὐτὴ προσέσχε μαζὸν ἐν τὠνείρατι. καὶ πῶσ ἄτρωτον οὖθαρ ἦν ὑπὸ στύγουσ; ὥστ’ ἐν γάλακτι θρόμβον αἵματοσ σπάσαι. οὔτοι μάταιον· ἀνδρὸσ ὄψανον πέλει. ἡ δ’ ἐξ ὕπνου κέκλαγγεν ἐπτοημένη. πολλοὶ δ’ ἀνῇθον, ἐκτυφλωθέντεσ σκότῳ, λαμπτῆρεσ ἐν δόμοισι δεσποίνησ χάριν· πέμπει τ’ ἔπειτα τάσδε κηδείουσ χοάσ, ἄκοσ τομαῖον ἐλπίσασα πημάτων.

SEARCH

MENU NAVIGATION