Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀνώμοτος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἀνώμοτος ἀνώμοτη ἀνώμοτον

Structure: ἀ (Prefix) + νωμοτ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: o)/mnumi

Sense

  1. unsworn, not bound by oath, without swearing by
  2. not sworn to

Examples

  • οὐ γὰρ οὕτω μοι δοκεῖ δύνασθαι ὥστ’ εὐκαταφρόνητοσ εἶναι, ὃσ οὕτωσ ἐρρωμένοσ ἐστίν, ὥστε πέρυσί μοι λαχὼν τὴν δίκην ταυτηνὶ καὶ προκαλεσάμενοσ τῷ Λυσιθείδῃ ἐπιτρέψαι, ἐγὼ μὲν καίπερ καταπεφρονημένοσ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦτό γε ὀρθῶσ ἐβουλευσάμην κατὰ τοὺσ νόμουσ γὰρ ἐπέτρεψα καὶ ἀπήνεγκα πρὸσ τὴν ἀρχήν, οὗτοσ δὲ τὸν κατὰ τοὺσ νόμουσ ἀπενηνεγμένον διαιτητὴν ἔπεισεν ἀνώμοτον διαιτῆσαι, ἐμοῦ διαμαρτυρομένου κατὰ τοὺσ νόμουσ ὀμόσαντα διαιτᾶν, ἵνα αὐτῷ ᾖ πρὸσ ὑμᾶσ λέγειν ὅτι καὶ Λυσιθείδησ, ἀνὴρ καλὸσ κἀγαθόσ, ἔγνω περὶ αὐτῶν. (Demosthenes, Speeches 51-61, 38:1)
  • οὔτε γὰρ ὡσ συμφέρει δήπου Φωκέασ ἀπολωλέναι καὶ Πύλασ Φίλιππον ἔχειν καὶ Θηβαίουσ ἰσχύειν καὶ ἐν Εὐβοίᾳ στρατιώτασ εἶναι καὶ Μεγάροισ ἐπιβουλεύειν καὶ ἀνώμοτον εἶναι τὴν εἰρήνην, ἔνεστι λέγειν αὐτῷ, οἷσ τότ’ ἐναντί’ ἀπήγγειλε πρὸσ ὑμᾶσ ὡσ συμφέροντα καὶ γενησόμενα· (Demosthenes, Speeches 11-20, 268:1)
  • ἐν γὰρ λήξεσιν δικῶν τοὺσ μετὰ νοῦ τιθεμένουσ νόμουσ ἐξαιρεῖν χρὴ τοὺσ ὁρ́κουσ τῶν ἀντιδικούντων ἑκατέρων, καὶ τὸν λαγχάνοντά τῴ τινα δίκην τὰ μὲν ἐγκλήματα γράφειν, ὁρ́κον δὲ μὴ ἐπομνύναι, καὶ τὸν φεύγοντα κατὰ ταὐτὰ τὴν ἄρνησιν γράψαντα παραδοῦναι τοῖσ ἄρχουσιν ἀνώμοτον. (Plato, Laws, book 12 50:2)
  • ἦν δὲ καὶ ἀξιόπιστοσ σφόδρα, ὥστε μὴ ἐξὸν ἀνώμοτον μαρτυρεῖν, τούτῳ μόνῳ συνεχώρουν Ἀθηναῖοι. (Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, D, Kef. b'. CENOKRATHS 2:7)

Synonyms

  1. not sworn to

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION